Projekat odjeljenja V1

Digitalne pčelice Crnoj Gori u pohode

O PROJEKTU

Početkom decembra, nakon uspješno realizovanog oglednog časa, učenici su izraziliželju da ICT znanja koja su sticali prethodnih godina kroz ovaj projekat prikažu širem auditorijumu. Odabrali smo temu “Crna Gora” kako bi na taj način promovisali i svoju državu. Tokom zimskog raspusta, u slobodnom vremenu, đaci će kreirati nastavne materijale za realizaciju tri časa (svakom od tih časova će prisustvovati učenici jednog od 3 odjeljenja petih razreda). Sve materijale ćemo postaviti na sajt odjeljenja i na taj način ih učinili dostupnim za sve one koji na interesantan način žele da upoznaju našu državu. Nakon održanih časova nastavnica će organizovati međuodje-ljenjsko kviz takmičenje petih razreda “Volimo te, Crna Goro”. Završna aktivnost ovog projekta je online čas u virtualnoj učionici (konferencijskoj sobi na Big Markeru) kojem će, kao gosti časa, prisustvovati učenici iz Novog Sada (OŠ “Jovan Dučić” u Petrovaradinu ). Za kraj marta planiran je drugi čas na kojem će učenici V1 biti gosti svojim vršnjacima iz Novog Sada kada će oni predstaviti svoju domovinu Srbiju.

Ciljevi projekta

Ø Popularizacija i demonstracija dobrih strana e-učenja, prednosti koje pružaju računar i internet u ostvarivanju nastavnih ciljeva.


Ø Proširivanje znanja i praktična primjena novih načina internet komunikacije učenika i nastavnika, prevazilaženje fizičke udaljenosti

*učenje putem interneta (e-learning)


Ø Viziju savremene nastave pretvoriti u našu stvarnost


Ø Podsticanje na istraživački, kreativni, samostalni rad učenika.


Ø Prikazati prednosti elektronskog i vršnjačkog učenja


Ø Proširivanje i sticanje novih ICT znanja i upotrebe Web 2.0 alata, te stavljanje istih u funkciju pripreme učenika da idu u korak sa savremenim svetskim informatičkim dostignućima


Ø Popularizovati korištenje tehnologije u nastavi


Ø Prikaz prednosti i načina korištenja interneta u okviru komunikacije nastavnika i učenika


Ø Kroz nastavne aktivnosti izvođene kombinacijom vršnjačkog učenja, projektne nastave i elektronskog učenja naučiti učenike da uče (osposobljavanje za cijeloživotno učenje)


Ø Isticanje i prikaz prednosti dostupnosti interneta u svrhu razmjene materijala i dostupnosti materijala sa bilo kog mjesta i u bilo koje vrijeme


Ø Animiranje učenika za učestalo korištenje mogućnosti koje nudi edukativna mreža Edmodo


Ø Poboljšati pristup i korištenje tehnologije u nastavi


Ø Prikazati načine i korake uvođenja inovativnih metoda u nastavi predstavljajući radove učenika rađene različitim digitalnim alatima


Ø Poboljšanje motivacije za rad, učenje, istraživanje u okvirima i van okvira nastavnih planova i sadržaja


Ø Razvijanje emocionalne stabilnosti, sigurnosti i samostalnosti učenika


Ø Razvijati međusobno povjerenje na relaciji učenik-nastavnik


REALIZOVANE AKTIVNOSTI

DA SAZNATE VIŠE O NAMA - POSJETITE NAŠ SAJT

Big image