Online Marketing mix

De 4 C,s

Costomer solution (Product) & Cost to costomer (Prijs)

Costomer solution

Er wordt gedacht vanuit de consument: waarom is dit product of deze dienst een oplossing voor de consument? De Unique Selling Points (USP’s) zijn hierbij belangrijk, maar wel vanuit de visie van de consumenten.


Cost to costomer

Kosten voor de consument. Het gaat nu niet meer alleen om de prijs van het product of de dienst, maar ook om alles wat het de consument verder kost.

Convenience (Plaats) & Communication (Promotie)

Convenience

Gemak van de klant. De moderne klant wil vooral gemak. Het aanbod is groot en zijn tijd is kostbaar. Als een klant veel moeite moet doen om aan een product of dienst te komen, haakt hij snel af.


Communication

In de nieuwe marketingmix gaat het niet alleen om het promoten van het product of de dienst, maar een klant wil inspraak. Interactie wordt steeds belangrijker. Klanten moeten genoeg informatie (het liefst online) kunnen vinden.