רצינו שתדעו 18

29 בדצמבר 2012, ט"ז טבת תשע"ג

מטלת חשיבה מסדר גבוה לקראת מפגשנו

שלום לכולם

כזכור ביום ג' הקרוב נפגש בבית הספר הריאלי בחיפה ליום למידה והנאה משותפת.


לקראת פגישתנו אנא נסו לברר לעצמכם:

כיצד לדעתכם ניתן לשדרג את הוראת ההיסטוריה כדי לקרב את התלמידים למקצוע וכדי להביא יותר תלמידים למגמות היסטוריה מוגבר. חשוב להתייחס להוראת היסטוריה לאורך כל שנות הלימוד ולא רק לחטיבה העליונה.

הצעות מעניינות, נועזות ויצירתיות תתקבלנה בברכה, תועברנה ליו"ר המזכירות הפדגוגית ותהוונה בסיס לעבודה עתידית.

מצגות חדשות לשירות מורי חטיבות הביניים

במט"ח פיתחו שנתי מצגות איטראקטביות חדשות למורי כיתה ז' והן כבר עומדות לרשות המורים:


1. התרבות באימפריה המוסלמית

http://itu-presentation.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=5e91504d-8b69-4848-bcc9-6028ce57d3f6&lang=HEB

2. העיר בימי הביניים

http://storage.cet.ac.il/PresentationBaRibua/middle_age_final_web/story.html


ערב עיון - עתיד המונרכיות במזרח התיכון:

http://www.inss.org.il/heb/events.php?cat=252&incat=&read=10713אכן, אין המדובר בחומר עימו ניכנס מחר לכיתה (ואולי כן?), אבל המידע עשוי להעשיר את עולמנו כמדריכים וכמורים - ואתם כמובן מוזמנים.

אנא הביאו עימכם ביום שלישי את דוחות העבודה שלכם

להתראות


אורנה