חקר שיר העוסק בגבורה - קבוצה 9

סיוון, נועה ק., עדן ואווה