נפגשים שוב

כבכל שנה

הכינוס חוזר

מזמן לא התראינו

חברים נפדשים

Wednesday, Aug. 20th, 7:30pm

רמת גן

רח הירדן קומה שניה
Big image