זהירות בדרכים פוגש פיזיקה

יובל שכטר ט'5

תאונת דרכים קטלנית בנשר

בעשרה באפריל 2013 התרחשה תאונת דרכים קטלנית בנשר שבמהלכה משאית שנסעה בירידה בדרך משה שבנשר איבדה שליטה עקב תקלה בבלמים ופגעה בכלי הרכב שהיו בצומת במורד הכביש. על פי החשד, המשאית נשאה מטען עודף והיא נסעה במורד הכביש מאזור אוניברסיטת חיפה, בשלב מסוים התרחשה תקלה טכנית ונהג המשאית לא הצליח לבלום, המשאית דהרה במורד הכביש, התנגשה בכלי הרכב שעמדו בצומת הינומה והמשיכה לדהור תוך כדי שהיא פוגעת ברמזורים ובעמודי תאורה עד שלבסוף המשאית פרצה גדר של מתחם צבאי ונעצרה כמה מטרים משם. תוך זמן קצר הגיעו כמות גדולה של אמבולנסים אשר העבירו את הנפגעים לבתי החולים בחיפה – רמב"ם, בני ציון וכרמל. כתוצאה מהתאונה הקטלנית נהרגו שישה בני אדם ו14-18 נוספים נפצעו, נהג המשאית בן 30 מרהט נפגע באורח קל ונלקח לחקירה.

Big image

ניתוח האירוע

המעורבים בתאונה -

נהג המשאית שנסע בירידה בכביש

8-9 כלי רכב שעמדו בצומת במורד הכביש

הגורמים והסיבות לתאונה -

הגורמים והסיבות העיקריים לתאונה היו הסיבה הסביבתית ,הגורם המכאני והגורם האנושי.

הגורם המכאני: במהלך הנסיעה בכביש התרחשה תקלה טכנית, הבלמים חדלו לפעול ולכן נהג המשאית לא הצליח לבלום ואיבד את השליטה על המשאית. כתוצאה מכך המשאית התנגשה במספר כלי רכב שעמדו במורד הכביש.

הסיבה הסביבתית: התקלה הטכנית התרחשה בעת שהייה בכביש בירידה ומשום שהנהג לא הצליח לבלום המשאית דהרה במורד הכביש ופגעה בכלי הרכב שעמדו בצומת.

הסיבה הסביבתית הייתה הכביש שהיה בירידה תלולה, משום כך תאוצת המשאית הלכה וגדלה ובעקבות כך עוצמת הפגיעה בכלי הרכב גדלה גם כן.

הגורם האנושי: המשאית בעת נסיעתה נסעה עם מטען עודף, הגורם האנושי היה שנהג המשאית שלא ידע על כך שאסור לנסוע עם משקל עודף והוא כן נסע, אולי אם הוא היה נוסע ללא משקל עודף התוצאות של התאונה היו קלות יותר.

תוצאות התאונה -

תוך זמן קצר טיפלו ופינו את כל הפצועים לבתי החולים בחיפה.

מכונית אחת עלתה באש ושני יושביה נשרפו למוות.

כתוצאה מהתאונה הקטלנית 6 אנשים נהרגו ו14-18 נוספים נפצעו.

נהג המשאית נפצע באורח קל ופונה לחקירה אך המשטרה העריכה כי הסיבה לתאונה היא כשל בבלמים.

ההרוגים בתאונת הדרכים הקטלנית

Big image

עקרונות הבטיחות שהופרו

עקרון הבולטות – כלל זהב של הישרדות בכביש הוא הצורך להיראות ולבלוט.

רוב תאונות הדרכים נגרמות במפתיע ללא יכולת לנקוט פעולת מנע.

ככל שמשתמשי הדרך יבלטו יותר בכביש כך משתמשי הדרך האחרים יוכלו להיערך יותר טוב ביחס אליהם.

במקרה זה נהג המשאית לא הפעיל את עיקרון הבולטות בכך שכאשר המשאית דהרה במורד הכביש, כלי הרכב האחרים לא יכלו לדעת מה מתרחש מאחוריהם.

אם נהג המשאית היה צופר ובולט כך כלי הרכב היו יכולים לראותו והיה יכול להיות שכלי הרכב היו מחפשים דרכי מילוט במטרה למנוע פגיעה קשה.

עקרון הספק – משתמשי הדרך חייבים להיות ספקנים וחשדנים.

אסור לסמוך בצורה עיוורת על האמצעים הטכניים שיכולים להיכשל.

הטלת ספק תוליך לבדיקה קפדנית יותר ולהימנעות מנטילת סיכון מיותר.

במקרה זה נהג המשאית הפר את עקרון הספק.

נהג המשאית לא בדק לפני שהחל לנסוע מה מצב המשאית והאם יכול לקרות תקלה טכנית בדרך והוא לא הטיל ספק והוא נטל סיכון מיותר שהוביל לתאונה קשה מאוד.

עקרון ההתייחסות לסביבת התעבורה – מי שנמצא בדרך חייב להיות ער לכל מה שקורה סביבו. עליו לסרוק כל העת את הסביבה כדי ליצור תמונה כוללת של המציאות. תמונת המציאות הכוללת תאפשר למשתמש הדרך לצפות אירועים עוד לפני התרחשותם.

בתאונה זו כלי הרכב שעמדו ברמזור הפרו את עקרון זה בכך שהם לא היו ערים למה שקורה בסביבתם ומאחוריהם, אם הם היו ערים ורואים שהמשאית דוהרת לכיוונם אולי הם היו יכולים למצוא דרכי מילוט ובכך התוצאות היו פחות קטלניות.

הצד הפיזיקאלי בתאונה

Big image
ישנם 3 היבטים פיזיקליים בתאונה זו

היבט 1

בתאונה הנהג איבד את השליטה על המשאית ולא הצליח להפעיל את הבלמים.

הבלמים ברכב נועדו בכדי להאט ולעצור את תנועת הרכב.

בעת שלוחצים על הבלמים החיכוך בין הכביש לבין הרכב גדל והרכב מאט.

במקרה זה הנהג לא הצליח לבלום זאת אומרת שלא היה כח שהתנגד לשקול הכוחות ולכן המשאית לא האטה אלא התאוצה שלה הלכה וגדלה.

היבט 2

הנהג לא הצליח לבלום והמשאית לא האטה אלא התאוצה הלכה וגדלה.

כתוצאה מכך התאוצה של המכונית גדלה לפי הנוסחא Ѵ=Ѵ0+at ככל שהתאוצה גדלה כך המהירות גדלה ולכן מהירות המשאית הלכה וגדלה.

Big image

היבט 3

המשאית נסעה במהירות והתנגשה בכלי הרכב בחוזקה.

משאית היא רכב גדול מאוד בעל מסה גבוהה מזו של כלי רכב פרטיים פי כמה.

משום כך שהמשאית בעלת מסה גדולה והיא נסעה במהירות גדולה הפגיעה בכלי הרכב הייתה קטלנית וגבתה חיי אדם.

אני סבור כי אם זה היה רכב קטן יותר ממשאית עוצמת הפגיעה, הנזק והאבדות בנפש היו נמוכים יותר.

Big image
Big image

סיכום ומסקנות

לאחר ניתוח התאונה הקטלנית שאירעה בנשר אני סבור כי ישנם כמה דרכים אשר בעזרתם היה אפשר למנוע את התאונה.

הגורם העיקרי של התאונה היה הגורם המכאני בכך שהתרחשה תקלה טכנית במשאית והנהג לא הצליח להשתלט על המשאית ולהפעיל את הבלמים.

אני חושב כי אם היו בודקים לעומק בבדיקה האחרונה של המשאית היו מגלים שיכולה להיווצר בעיה והם היו יכולים להקדים את המאוחר והתאונה לא הייתה מתרחשת.

בנוסף מכיוון שהמשאית נסעה עם מטען עודף, המסה שלה גדלה ועוצמת הפגיעה בכלי הרכב גדלה, ואני חושב כי היה ניתן להקטין את הנזק אם המשאית לא הייתה נוסעת עם מטען עודף.

לסיכום כולי תקווה שגם בעתיד הקרוב נהגים יטילו ספק תמידי במצב של מכוניתם ויבדקו את המכונית טוב לפני היציאה לנסיעה.