מפלגת הגברים- האם לגיטימית?

פתיח- חיכטגביכט

יןאוועןקוןען8קואיפםוארוןאראכיכחעכלעיכחאכליעוכלאועךםט
חדשות 2 - רשת - "לא ייקחו ממני את הזכות ללמוד"