המרד הגדול

אלעזר בן יאיר קורא להתאבדות המונית

מוות קרוב

מנהיג הנצורים, אלעזר בן יאיר, העריך כי הרומאים עומדים לנצח וכי הוא ואנשיו עומדים ליפול בשבי הרומאי. הוא לא היה מוכן להשלים עם אפשרות כזאת ולכן החליט לכנס את אנשי מצדה ולשכנעם לבצע התאבדות המונית.

למות כבני חורין?

אלעזר כינס את אנשיו ונשא בפניהם נאום שהעלה מספר נימוקים בעד ההתאבדות ונגד ההליכה בשבי. נימוק מרכזי אחד היה כי אין להשתעבד לרומאים מאחר ורק אלוהים הוא אדונם היחידי של היהודים.

נימוק מרכזי נוסף היה כי שינוי כיוון האש אשר הוביל לשרפת החומה השנייה הוא סימן לכעסו של האל על הנצורים, שכן הם בצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם ועל כן עליהם להיענש.

למות כלוחמים!

אפשר לבחור בדרך הקלה שהציע אלעזר, או לבחור בדרך השנייה- והיא למות כלוחמים.

יש לנסות להילחם בעבור מה ששייך לנו ולא להרים ידיים.

בנוסף, אלוהים עמנו והוא יעזור לנו לנצח את האויבים !