הגנת הסביבה בישראל

מיתר שני

ק'דחא4עש'קי

וטירכוש'ןקרי'ורכק'ו
Big image
Zara Larsson - Lush Life
Zara Larsson - Lush Life
Zara Larsson - Lush Life
Zara Larsson - Lush Life
Zara Larsson - Lush Life
רןקגרםרקנימבדקטרלעאט'ר

מלעק'ולןרןרוןטגבד7אגכהנלחשגיכיהשגח