עשר המכות

מגישות : קרן מוסקוב ומעיין פיבקו

מקצוע : תנ"ך

מורה : אורנה קפש

תאריך הגשה : 26.4.2015

"עבדים היינו לפרעה במצריים"

שני הציטוטים המופיעים בהגדה ובטקסט המקראי שבחרנו הם:
1."הבה נתחכמה לו פן ירבה, והיה כי תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ" פסוק זה נמצא בפרק א' פס' י'.

הסבר במילים שלנו: פרעה מפחד מגודל עם ישראל ולכן, מוציא צו שבו אומר שהוא רוצה להשתמש בחכמתו ובחכמת יועציו כנגד עם ישראל בשביל למנוע נזק עתידי העלול להתקיים.

2. "וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם, ויבן ערי מסכנות לפרעה, את פיתום ואת רעמסס" פסוק זה נמצא בפרק א' פס' י"א.

הסבר במילים שלנו: אחת מן ההחלטות של פרעה הייתה להטיל עבודות כפייה (הנקראות מיסים) בכך שיבנו מחסנים לצורכי המלוכה (פיתום ורעמסס). החלטה זו נבחרה בכדי להתיש את בנ"י ע"י המשא הכבד שהטילו עליהם.

הטקס במשפחתי

הטקס שנערך במשפחתי (מעיין):

במהלך קריאת עשר המכות אנו טובלים את האצבע בכוס היין ואז בצלחת עשר פעמים (לכל מכה טבילה) ואומרים את עשר המכות ביחד.

הטקס שנערך במשפחתי (קרן):

במהלך קריאת עשר המכות כולנו ביחד קוראים את עשר המכות כזכר לעשר המכות שהיו במצריים.

Big image

בכורות

שתי המכות שבחרנו

מכת ברד

המקום בו הוזכר הוא בספר שמות פרק ט' פסוקים כ"ב - ל"ה (סוף הפרק).

מכת הברד פגעה בחקלאות, בסביבה ובאדם בצורה הבאה :

בחקלאות: משום שכדורי הברד המלווים באש שפגעו ביבול, הרסו אותו ובכך נגרם גם נזק לאדם שפרנסתו נפגעה ולא היה מה לאכול וגם לצמחים.

לאדם: אם כדור ברד היה פוגע באנשים שהסתובבו ברחובות, או בבתיהם, הם היו נהרגים.

למכת ברד הייתה אזהרה שנזכרת בפסוק 18.

גם במכה זו, בני ישראל לא נפגעו ורק המצרים נפגעו.

פרעה הגיב בסליחה והתוודאות על חטאיו עצמו ועל חטאיו של עמו ומבקש מחילה מה' הצדיק. יש להדגיש שפרעה מעמיד פנים כי חטא רק בפעם זו, ובשאר הפעמים לא.

יש להסיק ממכה מזו שהיא הייתה מכה עוצמתית ומשמעיותית מאוד בחיי המצרים מכמה וכמה אופנים. לדוגמא: כלכלת מצריים נפגעה מפגיעה ביבול ובבהמה מה שגרם לקושי בהשגת מזון ופרנסתם של המצרים. יש לציין כי בני ישראל שבארץ גושן הופלו גם במכה זו לטובה והמכה פסחה עליהם.

חושך

המקום שבו הוזכר הוא בספר שמות פרק י' פסוקים כ"א - כ"ג.

במכת החושך פקד את מצריים חושך מוחלט למשך שלושה ימים. אנשים התקשו בחיי היום-יום ולא יכלו לראות דבר. ומשום כך, המכה השפיעה קשות על חיי היומיום שבמצריים. חוץ מנזק זה לא נגרמו נזקים נוספים.

לא הייתה התראה מוקדמת לפרעה או למצריים בכלל, ה' אמר למשה ומיד ביצע.

בנ"י לא נפגעו מהמכה, ובארץ גושן (איפה שבני ישראל שכנו) היה אור.

בתגובה למכת החושך, מתיר פרעה לבנ"י לצאת עם כל בני משפחותיהם, אך דורש שצאנם ובקרם יישארו בארץ מצריים. תובנת פרעה היא כי המקנה ישמש עירבון שבנ"י ישובו למצריים לאחר הקרבת הקורבן.

אנו למדים שמכת החושך הייתה קשה למצריים בחיי היומיום משום שהצורך הבסיסי, כלומר האור, היה חסר להם ולעומתם, בני ישראל לא נפגעו ובארץ גושן היה אור. בנוסף, בעקבות מכה זו התיר פרעה לבנ"י לזבוח לאלוהיהם במדבר.


עשרת המכות

חלק יצירתי - KAHOOT