קבלת השבת

מגישה: סתיו כהן

מהיא הדלקת נרות שבת

במקרא נאמר: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת".‏[2] על פי פרשנויות שונות (כמו זו של הדת השומרונית וגם אצל קראים) משמעות הכתוב היא שאסור שתהיה אש דלוקה במהלך השבת. לעומת זאת, על פי פרשנות חז"ל האיסור הוא רק על הדלקת אש בשבת עצמה, אך מותר להדליק אש בערב שבת כדי שתמשיך לדלוק במהלך השבת.

2.*הדלקת הנרות מוזכרת בתלמוד

*מזוהה כמצווה של שנים בלבד, מסורת זו מבוצעת שנים רבות.

3.*מטרת המנהג להפריד בין יום החול לשבת , בשבת אסור להבעיר אש, הדלקת הנרות הינה הסימן לכניסת השבת.

איך מדליקים נרות שבת קודש