ציון

אורי אביסרור

ציון זה מסמל את ארץ ישראל,זה מסל את הציונות הדתית,זה מסמל את ירושלים-אחד משמותיה ,יש מקום שנקרא: הר ציון.

המילה ציון מופיעה בתפילה :''ותחזירנו לציון''...

ה' הבטיח לנו להחזיר אותנו לארץ בתקופתינו בגולה

Big image