עבודת חקר בנושא הבלדה ומאפייניה

לקיחת סיכונים

סיבת המוות:סתם/מאת עופר שיין


אבי!,אבי!,אבוי לי! מניין הקללה הזאת על ראשי?!

מניין הרעה הזאת על נפשי?!

בני שלי מה עוללת?!, בני אהובי למה גרמת?!,
שעינך שחורות כאפלה ופרצופך חיוור כסיד?!

שעינך חשוכות מדמעה ופרצופך על דאגה מעיד?!

אבי!, אבי!, אבוי לי!
פתחה קטטה בין בני העיר,בארופיהם הלמו,ורגליהם לאוויר שלחו!

פצעו,פגעו,ולרגע לא היססו!.

בני שלי מה עוללת?, בני אהובי למה גרמת?,
האם שותף במקרה היית?, האם פגעת? האם פצעת?.

אבי!, אבי!, אבוי לי! בקטטה צד לא לקחתי,אך סקרנותי פיתתה אותי,

ואני,במקום לשאת רגלי נשארתי באזור בכדאי לחזות במאורה!.

בני שלי,בני אהובי, אם אינך לקחת צד במקרה מדוע דואג אתה?

מדוע פוחד אתה?.

אבי!,אבי!, אבוי לי!אוכפי החוק למקום הגיעו,ואת הקטטה חיש הרגיעו.

אך גזרו גזר דין מוות על המעורבים! ודינם יהיה להיתלות מחר בכיכר העיר!.

בני שלי,בני אהובי,עונש זה הוא עונשם של המעורבים על מעשם ועל פזיזותם,

ואתה מהמקרה את הלקח תלמד.

אבי!,אבי!אבוי לי!בהגיעון אוכפי החוק חשבו אותי למעורב,

ואת תחנוני והסברי ראו כדברי שב, ודיני יהיה תלייה מחר בכיכר!.

בני שלי,בני אהובי אין זאת אשמתי!אתה הבאת על עצמך עונש זה,

הסקרנות הרגה את החתול וכעת הרגה אותך,אולי עכשיו תלמד את הלקח לעולם הבא.

הערך החברתי העולה מן הבלדה הוא לקיחת סיכונים


הבלדה נכתבה בהשראת מקרה אמיתי שקרה לאחרונה,בו הוזמן ילד בגיל 14 על ידי חברו לקטטה בין קבוצות נערים,הילד,שהיה שיכור בזמן האירוע,דקר למוות נער מן הקבוצה השנייה וכעת ישב בכלא כעונש על רצח ועתידו כאילו "נמחק".
ניתן להסיק מן הבלדה והמקרה,שלא כדאי להיות באזור של קטטה,גם כצופה,ולמעשה כזה עשויות להיות השלכות קיצוניות.
הנער בבלדה נידון לתלייה מפני שאוכפי החוק חשבו שהוא היה מעורב בקטטה,הנער לקח סיכון והיה פזיז,וקיבל את עונשו.
אני מקווה שבעקבות האירוע והבלדה אנשים יהיו יותר זהירים במקרים כאלו ואחרים,וישמרו מרחק מצרות.