GEEKTIME

נעם ארז דן ועומרי

אנו רוצים לכתוב על ההרצאה של מירן מGEEKTIME.

ההרצאה הזו מאוד אהובה עלינו והיא מדברת על איך היא

הקימה את האתר ואיך הוא הפך מאתר קטן לאתר גדול.

ההרצאה הזו השפיעה עלינו מאוד ובעקבותיה צצו לנו רעיונות חדשים

ודברים שאנו רוצים לבצע בחיינו האמיתיים.

אנו מאוד ממליצים על ההרצאה הזו ובטוחים שלאחר שתקראו אותה יצוצו לכם רעיונות חדשים.