עם סטלין לא מתעסקים, כולם מפחדים!!!

סיכום ממזג- תשובה לשאלת החקר

לפי הערך " הטיהורים הגדולים" בויקיפדיה (טקסט א'), קטע המקור מתוך הספר "המפלגה הקומוניסטית הסובייטית" שכתב ליאונרד שפירא (טקסט ב') וקובץ הוורד "המשטר הקומוניסטי ברוסיה/בברה"מ בשנים 1917 – 1939" (שמנו אותו בחלק א' בטבלה)- טקסט ג', הטרור של סטלין עיצב את אורח החיים של העם בכמה דרכים.

ראשית, לפי טקסט א' הוא השליט פחד גדול על התושבים בכך שהוא חיסל את כל מתנגדיו ויריביו, ובכך הוא השיג לעצמו חברה של "רובוטים" שכולם הולכים אחריו ומצייתים לכל מילה ומילה שלו, בעיקר מפאת חוסר ברירה ופחד מוחשי על חייהם.

שנית, לפי טקסטים ב' וג', הוא התחיל את תהליך ההלאמה (= רכוש פרטי כגון אדמות, בנקים וכדומה עוברים להיות רכוש של המדינה) ובכך הוא השיג לעצמו שליטה מרובה יותר על דברים נוספים.

כמו כן, לפי טקסט ג', מה שנקרא כיום חופש הביטוי היה אסור, ומי שאמר את דעתו על צורת המשטר בברה"מ או על סטלין, סולק או חוסל.

סרטון המראה את הטרור שהשליט סטלין על העם

אסיפה של סטלין

Wednesday, May 4th, 11:15am

ברית המועצות

בתקופה בה החל סטלין לשלוט על ברית המועצות, הוא עשה את מה שמכונה "הטיהורים הגדולים", בו הוא חיסל את כל מתנגדי המשטר הקומוניסטי ויריביו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%A3_%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%9F#.D7.94.D7.98.D7.99.D7.94.D7.95.D7.A8.D7.99.D7.9D_.D7.94.D7.92.D7.93.D7.95.D7.9C.D7.99.D7.9D

קטע מקור על המהפכה הקומוניסטית

"ב-1934 כבר בוצעה מהפכתו של סטלין בהצלחה, על כל פנים במובן שהגיעה לנקודה ששוב אין לחזור ממנה. הקולקטיביזציה של החקלאות הייתה עובדה, והפיתוח התעשייתי החל להראות סימני עליה. בעיני סטלין מסתבר מאד שבתנאי שלום בתוך המפלגה לא יהיה מקום בשבילו. הנה כך הוצרך סטלין לבחור בדרך השנייה, בטרור. אבל הטרור אינו מועיל בו, ובעצם אף מסוכן לאלו המפעילים אותו, אם הוא נעצר בחצי הדרך ואינו נוטל את עוקצם של כל אותם העשויים לטפח מחשבות נקם אם יישארו חיים או בני חורין. הנה כך יש לראות את מהפכתו של סטלין בחקלאות ובתעשייה, ואת הסתערותו על המפלגה שהגשימה את המהפכה הזאת, בחינת חלקים בלתי נפרדים של תהליך אחד".

(מעובד מתוך ליאונרד שפירא, המפלגה הקומוניסטית הסובייטית, עמ' 363-365 הוצאת עם הספר, 1961)