Отворен ден по македонски јазик

Наставна единица - Неменливи зборови (повторување)

Четврток, 23. II 2017 година

Час за повторување и утврдување; формативно оценување за неменливите зборови. Преку стратегија на „превртена училница“ - дома учат со сет на Quizlet, a на училиште прашуваат, објаснуваат и вежбаат со Socrative.com го совладуваат предвидениот материјал за неменливите зборови.

Време е за повторување и утврдување!

Распоред на часовите

1. VIII 6 7:30 - 8:10
2. VIII 2 8:15 - 8:55

голем одмор 15 минути

3. VIII 3 9:10 - 9:50

Валентина Петрова

Долгогодишен наставник со вродена љубопитност и истрајност да учи од секого и секаде.