ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

ΤΣΙΛΕ ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ
ΒΙΒΗ ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Εκπαιδευτικές δυνατότητες των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

  • σύγχρονες θεωρίες μάθησης
  • καινοτόμα μαθησιακά μοντέλα
  • ανακαλυπτική μάθηση


Παραδείγματα των παιχνιδιών

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ