ראש פינה

אם מושבות הגליל

Big image

סיפורה ההיסטורי של ראש פינה

ראש פינה הוקמה בשנת 1882 באדמות שהיו של מושבה בשם גיא אוני , אשר נעזבה מספר שנים לפני כן בשל הבצורת הקשה והדבר אשר הכו באזור , האדמות נקנו על ידי משה דוד שו"ב וגודלן היה 4000 דונם. המושבה הוקמה על ידי קבוצה שיתופית של עולים מרומניה (מנו כ50 משפחות) ובעזרתו של משה דוד שו"ב אשר קנה עבורם את האדמה , הם קראו לה על שם פסוק מן התהילים אשר מבטא את התקווה שלהם להצליח ולהשתקע באזור -"אבן מאסו הבונים היתה לראש פנה" (תהלים קי"ח, כ"ב). בתחילה העולים קנו מגורים בצפת הסמוכה עד לסידור האדמה למגורים. בתחילה חוותה המושבה בעיות כלכליות רבות , ובעקבות כך החליט דוד שו"ב לעשות קופת כספים משותפת לכל משפחות המושבה וכך לפתור את הקשיים הכלכליים . על רקע ההחלטה פרשו משפחות רבות ובסופו של דבר נשאר הגרעין הבנוי מ25 משפחות . לאחר מכן המתיישבים בחרו ועד וכתבו תקנון .הפעולה הראשונה שנעשתה בראש פינה הייתה בניית בתי מגורים, הרצון ההתחלתי היה לבנות כפר בדגם אירופי אך האמצעים הכספיים המוגבלים והעדפת החקלאות לא אפשרו זאת. עם השמחה של ההתיישבות במושבה, ועיבוד האדמה הראשוני הגיע אסון, במהלך החתונה הראשונה במושבה אירע אסון, פועל ערבי מצפת נהרג מאקדח של אחת המשפחות הרוסיות. בעקבות ההרג החלה נקמת דם של הערבים שפסקה לאחר הגנה של ערביי ג'עוני (הכפר הערבי הסמוך) וחיילים תורכים ושילום דמי כופר שרוקן את קופת המושבה. ובנוסף לכך ניצבו קשיים רבים ביניהם הסכסוך על המים עם הבדואים . בתום שנתם הראשונה אזל כספם של המתיישבים ומצבם היה קשה והם נאלצו למשכן את אדמתם ואת ביתם. בעקבות הידע הדל של המתיישבים בחקלאות , התוצר החקלאי שלהם היה אפסי, מה שגרם לתחושה רעה נוספת והדלדלות כלכלית נוספת. בעקבות מצבם הכללי הקשה הם שלחו מתיישבים לגייס תרומות ולעזרתם התגייס, והציל הנדיב הידוע הלו הוא הברון אדמונד דה רוטשילד . הברון לקח חסות על המושבה והציב בה פקידים מטעמו , הוא פרע את החובות הרבים שהיו למושבה

וקיבל את שטרי הקניין של רכוש המתיישבים .ובנוסף הברון הבטיח לדאוג למושבה בכל התחומים . בתחילת תקופתו של הברון הוא דאג לבניית מבני הציבור הראשונים במושבה ואף הקים בית כנסת ובית ספר . בביקורו של הברון בשנת 1887 הוא שהה בראש פינה בין היתר והורה לפקידיו לבנות מבני מגורים נוספים וחדשים למתיישבים .

Shlomo Ben Yosef - Rosh Pina,ראש פינה -שלמה בן יוסף .wmv

קטע מקור מתוך "תקנות עבור משק ראש פינה":

לו."מטרת החבורה בכלל היא להטיב מצב החומרי והמוסרי של המושבה והיה למופת לאחב"י בכל מקום שהם, לעוד לבות בני ישראל לישוב א"י ובנין הריסות הלאום ולעזור בכל יכולתם לחובבי ארה"ק במוסרי".

לז. "בני החבורה מחויבים לעבוד בכלל יכולתם ובכל נפשם לטובת הכלל ולטובת הרטעיון ישוב א"י. ולהתהלך לרוח תורתנו דתנו הק' ולאום ישראלי".

לח. "עליהם לעשות כל אשר ביכולתם לטובת המושבה ולהשתדל ליסדו על יסודות חזקים ונאמנים להפריח אשרו ולדאוג לקיומו ולמלא המטרה אשר הציגו לנו בסעיף לו".

קטע מקור מתוך: זכרונות לבית דוד עמוד עד עה.

"הכפר הג'אוני עומד, כידוע, בשיפוע הר... אדמת הכפר מעורבת אדמת הרים ומישור... בהתבוננותי אל כל אלה ואל הכפר עם אדמתו הפורייה ומימו המתוקים ואוירו המצוין- לבנני המקום ולא יכולתי להיפרד ממנו, וכך החלטי לייסד פה את מושבתנו. אמנם ותרתי על מעלות אחדות שנעדרו מפה: חוסר חבור-דרכים על ידי כבישים... ואבנים על חלק אדמתה... אבל אמרתי בליבי, שחסרונות כאלה יכולים להמנות במשך הזמן בידי אדם... לאחר שתרתי את כל הארץ כשמונה חדשים ועברתי בה לאורכה ולרוחבה ואחרי מו"מ ממושך עם האגודה ברומניה הוחלט לקנות את אדמת הכפר ג'אוני- היא ראש פינה"

השאיפה\החזון של מייסדי המושבה

השאיפה של מייסדי המושבה הייתה להקים חברה בעלת מצב כלכלי טוב המתפתח בצורה עצמאית ובנוי על רשת חקלאית , בנוסף לכך שאפו כי המושבה תדגל בערכי המוסר והצדק האנושי ועל שיתוף הפעולה של כל חברי המושבה ,אשר יתרמו כל אחד את חלקו וכל זאת לצד השמירה על ערכי הדת היהודית ולצד הגאווה הישראלית והיהודית יחדיו. בנוסף רצו המייסדים להקים כבישים חדשים וחדשניים אשר יהוו בסיס לפיתוח מבחינת התחבורה במושבה הקטנה .

קטע מקור: "על סף המאה החדשה עמוד 54"

"ובשנה השלישית זרעו עוד פעם, וגם הפעם לא נתנה האדמה לחם לזורע, ויחליטו אז לעשות את ראש פינה למושבת כורמים, וגנן בה ויחלו לנטוע נטיעות שונות...וכאשר החלו לנטוע נטיעות רבות שם נשלח פקיד מיוחד לראש פינה. אז ידעו האיכרים, כי הם כבר נחשבים כבנים להנדיב הדואג להם, וישענו כלם על נדיבותו ויחדלו מדאג לעתידותם גם הם... בימי הפקיד האחרון הרבו לבנות שם בתים מרווחים לכל האיכרים, וגם אדמה רבה נקנתה מסביב למושב, והדרכים נתקנו"

אורך חייהם של תושבי המושבה בתחום החקלאות:

המתיישבים בראש פינה ניסו לפתח את תחום החקלאות, אך נתקלו בקשיים, לאחר שלוש שנים אשר ניסו לזרוע ולפתח את התחום התייאשו והחליטו את ראש פינה להפוך למושבת כורמים, בגלל קשרם אל נושא הכרם, הברון רוטשילד(הידוע כ"הנדיב") שלח לשם פקיד ומיד לאחר מכן זיהו המתיישבים שהם תחת חסום של הברון רוטשילד. לאחר שהקשר עם רוטשילד נוצר, המתיישבים הפסיקו לדאוג לעתיד שלהם כי ידעו וסמכו על זה ש"הנדיב" ידאג להם ויפרנס אותם.

בנוסף בראש פינה החלו לבנות בראש פינה בתים מרווחים לאיכרים ומסביב למושבה נקנו האדמות על ידי פקידי הברון ולאט לאט המושבה הסתדרה ואף נראתה יותר טוב(הדרכים והכבישים סודרו ועוד...).

קטע מקור מתוך חבצלת כ"ו כסלו תרמ"ו

""על פי הצעת המנהל האדון אשרי קיבלתי על שכמי המשרה להיות מורה שפת עבר בבית הספר אשר במושבתינו, ועתה זה שני חדשים אשר אנכי מלמד בבית הספר להילדים על פי מבטא הספרדים, ושעה אלף בכל יום ויום אחנך הילדים לדבר הילדים בשפת הקודש, אקווה כי הילדים ידעו בקרוב לדבר שפת עבר ושפת צרפתית כשפת אמם, ולא יכשלו בלשונם, והקטנים כאשר יגדלו יהיו לעברים גמורים, יעבדו אדמת קודש וידברו לשון הקודש בעזרת השם".

אורח חייהם של תושבי המושבה בתחום החינוך:

עם הקמת המושבה, ב1882 העברית שמשה אך ורק לתפילה ובבית דברו יידיש בעיקר.

העברית שמשה אמנם רק לתפילה, אך אדם מסוים, העונה לשם מלמד, לימד את הילדים את אותיות של שפת הקודש. השיטה הראשונית ללימוד הייתה בתוך חדרים ובמהלך השיטה תרגמו את המילים ושיננו אותם לפי השפה אשר כל תלמיד דיבר בבית. כשנתיים לאחר מכן הוקם בית הספר הראשון בראש פינה, הילדים בבית ספר ידעו לקרוא עברית אך בבתיהם לא קבלו זאת והמשיכו לדבר איתם יידיש, עד שלאט לאט היו חייבים ללמוד את השפה משום שבילדיהם השפה הייתה טמונה.

המורה הראשון לעברית היה דוד שו"ב שהיה גם יושב ראש המושבה, ומנהל בית הספר. דוד לימד בשיטה הנקראת "עברית בעברית", בשיטה זאת לעומת השיטה הקודמת לא תרגמו את המילים אלא הסבירו את המילים וכנובע מכך נוצרו קשיים. אפילו לאחר כל ההטמנה של השפה, הורי התלמידים, שהיו איכרים, התעקשו לדבר יידיש אך במקרים מסוימים, נאלצו להתפשר עם הילדים. עוד שינוי אשר התחולל, היה כאשר יצחק אפשטיין התמנה להיות מנהל בית הספר והשיטה בה דגל הייתה שיטת הלימוד הטבעי, בה מלמדים את התלמידים ממגוון כלים(כמו שירה) וככה העברית מוטמנת בה. לפי מידע זה, אנחנו למדים שהניסיון להטמין את העברית ואת החינוך בילדים עבד, אך קשיים נתקלו כאשר זה הגיע להורים.

עברית בעבּרית

סיור במושבה ראש פינה

הרחוב העליון - רחוב הראשונים

נתחיל את סיורנו ברחוב בראשון של המושבה , זה היה הרחוב הראשון בארץ של העלייה הראשונה .הבתים ברחוב בנויים מאבני גיר קטנות וצפופות והסגנון הבנייה מושפע מזה של אירופה בנוסף חלק מן הבתים נבנו על ידי הברון והם דו קומתיים בעיצוב שונה , ברחוב משוחזרים כ17 בתים מן המושבה במקומם המקורי וברוח האווירה של ראש פינה העתיקה , ובינהם כל האטרקציות המקומיות שהיו במושבה וציונם של כל שאר הדברים שהיו בעבר במושבה מאז הקמתה כגון : בית הפקידות , בית המורה , מלון אלתר שוורץ , בית הכנסת , בית המתיישב , הבית האמריקאי , בית מר , גן הברון ועוד...

בית הכנסת העתיק

המקום הבא בסיורנו הוא בית הכנסת,הבניין הציבורי הראשון שהוקם במושבה. המבנה הורחב וקיבל את צורתו הנוכחית באמצע שנות השמונים של המאה התשע-עשרה בידי פקידות הברון.

בית הכנסת שמש מרכז החיים החברתיים של תושבי המושבה שרובם היו דתיים . בנוסף על תפילות ואירועים דתיים , נערכו בו גם התכנסויות קהילתיות וחגיגות פרטיות במשך עשרות שנים .

נעשו פעולות שימור ושחזור בבית הכנסת אשר שיחזרו את התקרה העגולה ואת ציורי הקיר והרהיטים המקוריים משנות העלייה הראשונה . בצידו המערבי של בית הכנסת מצוי עדיין גרם מדרגות מקורי היורד אל בית המרחץ מתחת לבית הכנסת , והלאה משם לנחל ראש פנה ולבית העלמין .

וכיום בית הכנסת פעיל והמתפללים בו חוזרים ופוקדים אותו.

מלון שוורץ

את הסיור שלנו נסיים במלון שוורץ, זהו המלון הקדום ביותר של ההתיישבות היהודית עד היום !

מלון זה היה בבעלות שלום דב אלתר שוורץ (היה ממייסדי המושבה) ונבנה בשנת 1891.

בקומה העליונה היו 5 חדרים שמתאימים כל אחד ל4 אורחים ובנוסף אולם אירועים. בקומה זו גם התגוררו משפחת שוורץ. עיקר פעילות המלון הייתה במהלך העלייה השנייה ובמהלכה ביקרו במלון כמה מהאנשים שאנחנו מכירים עד היום, כמו: יוסף טרומפלדור והרב קוק. ההצלחה הייתה זמנית בלבד והמלון חווה קשיים ניהוליים מה שגרם לכמה שינויים אשר כללו הפיכת המלון למכולת עד שבסוף נסגר.

המבנה שאנו צופים בו היום הוא בעצם רק הבניין עזר וזה אינו כל המבנה, מספר אגודות פועלות לשימור המקום בעזרת תמיכת גדרות ועוד.

שיר לכבוד ראש פינה- מאת אריק לביא

מילים לשיר

בין סלעיה בגליל,
חבויה בחיק ההר,
משתקפת בכנרת
עין ראש פינה - תל נסתר.
מה יפית ראש פינתי,
כתר ראש שלי,
ארשתיך בדם וסבל
לי, לי, לי .

שביל סולל על מורד,
שביל חדש בין אבני כף,
אלונים פורשים צמרת,
דם שרים לבן יוסף.
בין הבקע והשיא
קבר עד חצב,
אלונים נדים באבל :
שכב, שכב, שכב.

ובלילה עם חצות
קול דממה דקה ירעד:
"אין כובשים את ראש הסלע -
אם אין קבר במורד!"
ובדמי לאור כוכב,
הרה גדוד מעפיל
וכל שעל - אנקת נבל:
צליל, צליל, צליל....
ראש פינה-אריק לביא

ביביליוגרפיה

1.לכו ונלכה-סיורים במושבות העלייה הראשונה נכתב ע"י רן אהרונסון. הוצאת יד בן צבי-ירושלים 2004.


2. סיפורי מושבות-סיפורן של חמישים ושתיים המושבות עורך: זאב ענר הוצאה לאור משרד הביטחון 1996.


3. אתר ויקיפדיה - האנציקלופדיה החופשית באינטרנט.


4. אתר יוטיוב


5.אתר שירונט


6.אתר מסע אחר-עולם שלא הכרת/ סיפורי מושבות