KLEUTER

---

sociaal affectieve ontwikkeling

Op sociaal en emotioneel gebied leert je peuter heel wat tussen zijn tweede en vierde verjaardag. Hij wil zelfstandig zijn, maar heeft ook grenzen nodig. En af en toe kan hij heel verlegen zijn.

Ontwikkeling

Kleuters zijn meestal nog te zeer op zichzelf gericht om zich in te kunnen leven in de ander. Ze gaan ervan uit, dat de ander net zo denkt en voelt als zij. Op zijn tijd beginnen ze overeenkomsten en verschillen op te merken. Ze ontdekken het anders-zijn van de ander.


Verder leren de kinderen al doende om te gaan met conflicten, afspraken en regels. En ontdekken ze het belang daarvan, iedere kleuter brengt een eigen wereld met zich mee. Met name de school brengt de kleuter in aanraking met andere opvattingen en gewoonten.


Naarmate de verschillen tussen thuis en buiten groter zijn en groter beleefd worden door de ouders, zijn kinderen zich soms eerder bewust van 'wat hoort en wat niet'.

BELEEF PLEZIER VAN DE ONTWIKKELING VAN JE KIND!