BPV, Goed Geregeld bij Landstede

Extra uitleg bij de BPV-Overeenkomst

De BPV-overeenkomst is aangepast.

De BPVO is aangepast na opmerkingen van de inspectie over de kwaliteit van de BPVO. Het nieuwe format is goedgekeurd door de inspectie en zal gelden voor alle BPV-overeenkomsten die vanaf donderdag 16 april 2015 getekend worden.

Wat is er veranderd?

We hebben aanpassingen gedaan in het format om de afspraken over de begeleiding in de BPV, de leerdoelen en de leeractiviteiten van de student en de beoordeling daarvan nog beter tot hun recht te laten komen. Daarnaast is er door de inspectie in het servicedocument van maart 2014 aangegeven dat we ook de verdeling van de BPV over de leerjaren moeten aangeven. En het leerjaar waarin de student deze BPV volgt. Wat niet veranderd is: BPV-overeenkomsten moeten te allen tijde volledig worden ingevuld en ondertekend.

Brochure BPV Goed Geregeld bij Landstede. Uitleg bij de BPVO vind je op intranet. Daar staan ook de professionaliseringsdata

Veel gestelde vragen

Stel je vragen via de link op intranet: Talentvol Ontwikkkelen: Leren in, aan en van de praktijk. De vragen worden daar verzameld en zodoende kunnen we een archief opbouwen van vragen en antwoorden die voor jou wellicht ook relevant zijn

We zijn collega's en helpen je graag