עימותים במחזה :

אדונים ומשרתים : מאת עדן נור ושי ♥

הדמויות שמציגות את העימות:

העימות הוא בין לפלש והרפגון .

הרפגון הוא האלזון ,האבא של קליאנט ואליז והוא בעצם הקמצן בסיפור ,הוא מזלזל בלפלש מאשים אותו בגנבה ולא מאמין בלפלש .

לפלש - הוא המשרת של קליאנט הבן של הרפגון , לא אוהב את הרפגון, ציני, עוקצני והוא האיירון במחזה .

הקונפליקט:

בתמונה השלישית מסופר על הקונפליקט בין הרפגון ללפלש .

הרפגון צועק ומקלל את לפלש כיוון שהוא חושב שהוא גנב רכוש מביתו וקורא לו בשמות גנאי .

הרפגון ללפלש : "שאראה אותך עף מן הבית הזה, רב נבלים ארור ,גנב לתלייה שכמותך ..."

מתוך התמונה השלישית עמוד 14 .

לפלש לא מבין מה הרפגון רוצה ממנו ,הוא רוטן בין שיניו ,חושב שהרפגון הוא הקמצן .

לפלש ממלמל לעצמו : "מימי לא ראיתי דבר משוקץ יותר מן הזקן האשמאי הזה . אני בטוח בל אחטא בשפתיי שהשטן יושב בקרבו .."

מתוך התמונה השלישית עמוד 14 .