שבוע אורחים ומארחים

31.1.2016 - 4.2.2016

לפניכם טופס הרישום למסלולי האירוח השונים במסגרת שבוע "אורחים ומארחים" בחינוך העל יסודי במחוז חיפה.

מסלולי האירוח מחולקים על פי אשכולות ותחומי דעת.

אנו ממליצים שכל צוות מקצועי ייצא להתארח לפחות פעם אחת בתחום הדעת הרלוונטי לגביו.

נבקש לרשום כמה חברי צוות יגיעו לכל ביקור וזאת על מנת לסייע לבתי הספר להערך באופן מייטבי.


האירוח יתקיים בכל המסלולים בין השעות 12:00-14:00.

מייל לאישור מסלולי האירוח שבחרתם ישלח במהלך חודש ינואר.

אשכול מורשת

מסלול 12ג : ליאו באק. מדעים (תלקיט).יום ג 1.2.2026

מסלול 13ג : חוגים. הסטוריה (חקר) יום ג 1.2.2016

מסלול 14ב : אלון . אזרחות (חקר) יום ב 2.3.2016

אשכול עברית לדוברי עברית

מסלול 213ג : ליאו באק. עברית (תלקיט). יום שני 2.1.2016

מסלול

מסלול