ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ "РАДОСТИНА"

СВИЩОВ

Хайде всички на хорото!

НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

Е БИСТРОТО КЛАДЕНЧЕ,

ОТ КОЕТО ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПИЕ ЖИВА ВОДА,

ДОРИ, КОГАТО Е ДАЛЕЧЕ ОТ РОДНИЯ ДОМ!


Крачетата потропват бавно в такта,
ръце на кръста, после английският колан
редица права И прибежка
И ражда СЕ танца тъй дълго желан.
Звездите изгряват, политат и ето,
пристъпват тежко добруджански ръченик,
-и шопското не беше лесно,
с усмивка казва малък ученик.
На празника на мама тъй старах се,
сълзи в очите и дори видях.
Прегърнах българското, танца,
дори и баба в къщи надиграх.
На сцената ритъмът слива се с всички,
а музиката учи ги на това-
Да съхранят народното творчество чисто

И да пият от него жива вода.ТАНЦОВА ФОРМАЦИЯ "РАДОСТИНА"
ЧИЧОВО И ГРАОВСКО ХОРО