Aanpassing bedrijfstijd

Welke problemen ontstaan er?

Vraagstuk

De afdeling personeelsinzet blijkt, sinds aanpassing van de bedrijfstijd, de dienstroosters van de medewerkers niet rond te krijgen, waardoor er geen uitvoering gegeven kan worden aan het dagprogramma. Dit veroorzaakt knelpunten bij zowel de afdeling personeelsinzet als op de afdelingen. De afdelingen kunnen niet alle werkzaamheden, die gedaan moeten worden, uitvoeren. De afdelingshoofden moeten hierover verantwoording aan het management afleggen en het management moet de veiligheid kunnen blijven waarborgen........

Projectgroep 3 BMERD1a:

Ali Alyan s1096541, Lineke van Dorsten s1097576, Marianne Drok s1094624, Jurriaan Prijs s1091197 en Brenda Ronkes s1090056