עבודת - 10 המכות

מגישות : ענבר גדז' וליאן שמעון.

שני הציטוטים ...

א. ציטוט 1 מין המופיע בספר שמות פרק א' פסוק ז' -

" ובני ישראל פרו ושירצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אותם".

ב. ציטוט 2 מין ההגדה המופיע בספר שמות פרק ב' פסוק כ"ה - " וישמע ה' את נאקתם , ויזכור ה' את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקוב".

הטקסים המשפחתיים...

ליאן: הטקס המשפחתי הנערכך מתחיל בכך שכולם מתלבשים חגיגי לכבוד החג אחרי זה כולם באים לבית של סבתא שלי ומדברים קצת. אחר כך מתחילים בהגדה של פסח כל אחד מקריא חלק אחרי ההגדה מחביאים את האפיקומן ומי שמוצא אותו זוכה במשהו. אחר כך כולם יושבים בסלון מדברים משחקים ורואים טלוויזיה שרים שירים של חג פסח ובסוף שכולם הולכים אומרים חג שמח ומעבירים מתנות לכבוד החג.

ענבר : במשפחה שלי כשאנחנו מגיעים ל- 10 המכות אנחנו מחזיקים ביד שמאל כוס עם יין ובעזרת יד ימין אנחנו מתיזים מין הכוס כשאנו משמיעים כל מכה ומכה.

10 המכות - המכות שבחרנו הם מכת ארבה ומכת צפרדע.

א. במכת ארבה - המכה פגעה בכל מצריים ובחקלאות. במכת צפרדע- המכה פגעה בחקלאות במצריים ובאזוריים.

ב. הנזק הנגרם מהצפרדע- היו צפרדעים בכל מקום והם פגעו גם בחקלאות. הנזק הנגרם מהארבה- האנשים הבתים והחקלאות.

ג. בצפרדע- לא הייתה התרעה. ובארבה- הייתה התרעה האנשים מעמו של פרעה הודיעו לו שמתקרבת מכה גדולה של ארבה ושצריך להתחיל לכסוך ולאסוף אוכל ושתייה.

ד. בני ישראל לא נפגעו ממכת הארבה כי הם אגרו כמה שיותר אוכל. כי הם ידעו שהולכת ומתקרבת מכת הארבה וגם באותו הזמן הייתה שנת בצורת.

בני ישראל לא נפגעו מהצפרדע כי הצפרדעים לא נכנסו לבתיהם של בני ישראל אבל למצרים הם כן.

ה. משה וה' לא ויתרו על החופש של בני ישראל ולא היה משנה כמה מכות היה צריך לתת למצרים בשביל החופש של בני ישראל זה תמיד היה פוגע במצרים.