Ziekte van Parkinson

Femke, Marlene en Berber

Omschrijving ziekte van Parkinson

Oorzaak ziekte van Parkinson:
De oorzaak van de ziekte van Parkinson is nog niet helemaal duidelijk, ondanks dat er al veel onderzoeken naar gedaan zijn. Waarschijnlijk zijn er meerdere oorzaken.
Wel is er bekend dat een groot deel van de problemen veroorzaakt wordt door een tekort aan dopamine in de hersenen. Dit komt doordat dopamine producerende zenuwcellen in een bepaald gebied van de hersenen afsterven.

Substantia nigra:
Dit zijn de zwarte kernen in de hersenen waar de dopamine producerende zenuwcellen zijn afgestorven. Waarom dit gebeurt is ook nog niet bekend.

Dopamine:
Dopamine is een stof die in de hersenen gebruikt wordt om hersencellen in een bepaald gebied te laten communiceren. Dit gebied heet substantia nigra.

Functie van een neurotransmitter:
Een neurotransmitter of overdracht stof is een signaalstof die in synapsen zenuwimpulsen overdraagt tussen zenuwcellen ('neuronen') in het zenuwstelsel of impulsen overdraagt van motorische zenuwcellen op spiercellen of van zenuwreceptoren op sensorische zenuwcellen.

Symptomen en verloop

Motorische symptomen:

- Obstipatie

- Erectiestoornissen

- Speekselvloed

- Verhoogde transpiratie

- Een plotselinge bloeddrukdaling bij het gaan staan

- Blaasledigingsproblemen

- Slaapstoornissen

- Rigiditeit (stijfheid van de ledematen)

- Akinesie (bewegingsarmoede)

- Rusttremor (trillen in rust)

- Micrografie (kleine en kriebelig schrijven)

- Maskergelaat (er is niks van het gezicht af te lezen)

- moeilijk spreken

- verminderde opvangreflexen en balans

- moeite om te starten of veranderen van een beweging (wisselen van motorisch programma)

- Afwijkend looppatroon

- Akinesie/ bewegingsarmoede (is het niet kunnen starten van een beweging door het moeilijk kunnen selecteren en/of activiteren van motorische programma’s in het centraal zenuwstelsel.

- Problemen met de persoonlijke verzorging en de algemene dagelijkse levensverrichtingen

- Vermoeid

- Afgenomen reuk en smaak

Psychische symptomen:

- Apathie (is het gebrek aan emotie, enthousiasme en motivatie)

- Lusteloosheid

- Angststoornissen

- Depressie

- Cognitieve achteruitgang (kan uiteindelijk resulteren in dementie)

- Hallucinaties

- Dementie (er is bij parkinson iets aangetast in de hersenen, waardoor je eerder kans hebt om dementie te krijgen)

De ziekte is in te delen in stadia:

I: Verschijnselen aan één kant van het lichaam. (met kernsymptomen: tremor, bradykinesie, rigiditeit en houdingsstabiliteit)

II: Verschijnselen aan beide kanten van het lichaam, er zijn geen evenwichtsstoornissen.

III: Verschijnselen aan beide kanten van het lichaam, met evenwichtsstoornissen; de patiënt kan nog zelfstandig functioneren.

IV: Verschijnselen aan beide kanten van het lichaam, met evenwichtsstoornissen; de patiënt heeft dagelijks hulp nodig.

V: Ernstig geïnvalideerde toestand; patiënt is aan stoel of bed gebonden en behoeft verpleegkundige zorg.

Big image

Behandeling

De ziekte van Parkinson is helaas niet te genezen. Wel zijn er behandelingen mogelijk die de klachten kunnen verminderen en die ervoor zorgen dat je beter zelfstandig kunt (blijven) functioneren.

Medicatie:
* Medicatie gericht om het te kort aan dopamine aan te vullen
* Medicatie die de afbraak van dopamine remmen

Parkinsonmedicijnen moeten op gezette tijden ingenomen worden om een toename van verschijnselen te voorkomen.

Operatief:
Er bestaat ook een operatieve behandeling, een hersenoperatie (sterotaxie). Hierbij wordt er een elektrode in de zwarte substantie gebracht. Een specifiek hersengebied wordt dan uitgeschakeld of gestimuleerd door zwakstroom waardoor bepaalde klachten verdwijnen.