עשרת ניסיונות אברהם

לקיחת שרה לבית פרעה- מגישות אביב אדן ושחר גלר כיתה ז'3

שרי ''אחות'' אברהם

הנה אברהם ירד למצרים מפני הרעב לגור שם להחיות נפשו בימי הבצורת, והמצרים עשקו אותו חנם לקחת את אשתו, והקב"ה נקם נקמתם בנגעים גדולים, והוציאו משם במקנה בכסף ובזהב, וגם ציווה עליו פרעה אנשים לשלחם.
Big image

משנה פרק ה משנה ג'- מדוע אברהם היה צריך להתנסות בעשרת הניסיונות?

משנה-

''עֲשָׂרָה נִסְיוֹנוֹת נִתְנַסָּה אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם וְעָמַד בְּכֻלָּם, לְהוֹדִיעַ כַּמָּה חִבָּתוֹ שֶׁל אַבְרָהָם אָבִינוּ עָלָיו הַשָּׁלוֹם".

הסבר: עשרת הניסיונות שאברהם התנסה בהם היו בשביל להראות את אהבתו לקיום מצוות ה'.

אנחנו- בשביל שה' רצה לבדוק עם אברהם אכן נאמן לו ועושה כל מה שיבקש אפילו אם זה לעקוד את בנו שלדעתנו זה ניסיון מאוד קשה ואכזרי.

Big image

עשרת הניסיונות

מספר ניסיון: 1

כותרת לניסיון:''לך לך מארצך''

תיאור הניסיון: ה' מצווה את אברם ללכת לארץ לא נודעת. אברם עמד בניסיון,בטח בה' והאמין בו והלך אל הארץ שהראה לו.


מספר ניסיון: 2

כותרת לניסיון: הרעב שהיה בארץ ואברם הוכרח לרדת מצרים

תיאור הניסיון: אברם הגיע לארץ המובטחת וראה שם ארץ מוכת רעב והייתה שם שנת בצורת אברם לא התלונן.


מספר ניסיון: 3

כותרת לניסיון: בהילקח שרה לבית פרעה

אברם ושרי ירדו מצרימה לקנות אוכל.

אברם חשש שפרעה יקח את שרי לאשה ויהרוג אותו.

לכן אמר אברם לשרי: "אמרי נא אחותי את".

אברם עמד גם בנסיון זה וה' הציל את שרי מבית פרעה.


מספר ניסיון: 4

כותרת לניסיון: מלחמתו עם ארבעת המלכים

תיאור הניסיון: כאשר היה לוט בסדום- היתה מלחמת המלכים- ארבעה מלכים נלחמו נגד חמישה מלכים.

לוט נפל בשבי בזמן המלחמה ואברם הצילו.

אברם עמד בניסיון זה והיה גיבור.


מספר הניסיון: 5

כותרת הניסיון: בקחתו את הגר לאשה לאחר שלא נולד לו ילד משרה.

תיאור הניסיון: שרי הייתה עקרה ולא ילדה בנים לאברם. היא הציעה לאברם לשאת את הגר לאישה. אברם עמד בניסיון ושמע לקול שרי.


מספר ניסיון: 6

כותרת הניסיון: ברית בין הבתרים

תיאור הניסיון: לאחר המלחמה חשש אברם שחטא בהריגה ופחד שלא יזכה לברכות ה'. ה' כרת עימו ברית והבטיח לו את הארץ הנכספת לו ולזרעו וכך הבטיח לו צאצאים רבים.


מספר ניסיון: 7

כותרת ניסיון: ברית מילה

תיאור הניסיון: כאשר היה אברם בן 99 שנים שינה ה' את שמו לאברהם וכן שינה את שמה של שרי לשרה ה' ציווה את אברהם על מצוות ברית המילה. אברהם עמד בניסיון ומל את עצמו ואת בני ביתו.


מספר ניסיון: 8

כותרת ניסיון: אבימלך ושרה

תיאור הניסיון: אברהם שוב חושש שאבימלך יקח את שרה לאישה ומבקש משרה שתגיד שהיא אחותו.

גם בנסיון זה אברהם עומד, וה' שומר על שרה ומצילה מיד אבימלך.


מספר ניסיון: 9

כותרת ניסיון: אברהם מגרש את ישמעאל.

תיאור הניסיון: שרה רצתה להיות בטוחה שבנה יצחק יהיה היורש ולא ישמעאל, לכן היא דרשה מאברהם לגרש את הגר וישמעאל למדבר.

אברהם לא רצה לגרש את בנו, כי אהב אותו מאוד, אבל אלוהים ציווה עליו למלא את בקשת אשתו שרה.

אברהם עמד בניסיון.


מספר ניסיון: 10

כותרת הניסיון: עקדת יצחק

תיאור הניסיון: הנסיון האחרון היה הכי קשה-

ה' ביקש מאברהם לקחת את בנו יחידו אשר אהב יותר מכל ולהקריב אותו לה' על הר המוריה.

אברהם השכים בבוקר והלך לבצע את בקשת ה'.

עכשיו ה' יודע כי אברהם הוא הנבחר להנהיג את העם.

פסוקי הניסיון המשמעותיים:

וַיֹּאמֶר, אֶל-שָׂרַי אִשְׁתּוֹ, הִנֵּה-נָא יָדַעְתִּי, כִּי אִשָּׁה יְפַת-מַרְאֶה אָתְּ. יבוְהָיָה, כִּי-יִרְאוּ אֹתָךְ הַמִּצְרִים, וְאָמְרוּ, אִשְׁתּוֹ זֹאת; וְהָרְגוּ אֹתִי, וְאֹתָךְ יְחַיּוּ. יג אִמְרִי-נָא, אֲחֹתִי אָתְּ--לְמַעַן יִיטַב-לִי בַעֲבוּרֵךְ, וְחָיְתָה נַפְשִׁי בִּגְלָלֵךְ.

תיאור הניסיון במילים שלנו

אחרי הרעב הכבד ששרר בארץ, אברהם ושרי החליטו לרדת למצרים.

באמצע דרכם כשהם היו קרובים למצרים אברם מתבונן בשרי אשתו ואומר לה :

''הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה את, והיה כי יראו אותך המצרים ואמרו אשתו זאת והרגו אותי ואותך יחיו"

זאת אומרת: אברם אומר לשרי להגיד בפני המצרים שהיא אחותו כדי שלא יהרגו אותו כי הוא בעלה.

המצרים ראו ששרה יפה מאוד ולקחו אותה לבית פרעה, הביאו לאברם רכוש גדול בגלל שהביא את שרה לבית פרעה.

בית פרעה קיבלו הרבה נגעים מכיון שלקחו את שרי אליהם.

פרעה מבין שזב בגלל שרי וכועס על אברם ששיקר לו ואמר לו ששרי היא אחותו לא אשתו, כתוצאה מכך פרעה מגרש את אברם ושרי עם רכוש רב.

פרשן המתייחס לניסיון שבחרנו

וַיֹּאמֶר, אֶל-שָׂרַי אִשְׁתּוֹ, הִנֵּה-נָא יָדַעְתִּי, כִּי אִשָּׁה יְפַת-מַרְאֶה אָתְּ...
. פדר"א כתב "וכי יש אדם שרואה שאשתו נלקחה לאיש אחר ואינו קורע את בגדיו, אלא בעצב לקחה שלא קרב עליה".

הסבר- זאת אומרת שאין אדם שרואה את אשתו נלקחת לגבר אחר ואינו עצוב כאוב וכועס שלא לחם עליה.

ראיון עם אברם אבינו עליו השלום

שלום אברם אבינו יש לנו כמה שאלות לשאול אותך.


מראיינות: איך הרגשת כששרה נלקחה לבית פרעה?


אברם: אני לא ייחסתי לזה חשיבות כי האמנתי שה' יעשה שהכל יסתדר


מראיינות: מה היו הקשיים שלך?


אברם: מצד אחד, יש את המחשבה שאם אני אגיד שאני בעלה של שרי יהרגו אותי, אבל מצד שני , אם אני אגיד ששרי היא אחותי ייקחו אותה לבית פרעה.


מראיינות: אתה איבדת חלק מאמונתך בה' בגלל לקיחת אשתך?


אברם: אני לא איבדתי מאמונתי כלל אלא ברגעים אלו בטחתי בה' יותר מהרגיל והאמנתי שאני יעמוד בניסיון וששרי תשוב אליי.


מראיינות: היה לך קשה לראות את אנשי פרעה לוקחים את אשתך?


אברם: היה לי קשה לראות


תודה אברם שהקדשת לנו מזמנך.

אנחנו בחרנו בתמונות אלו כי רצינו ללכת לנקודת המבט של שרי ולא רק של אברם. מעניין אותנו לדעת כמו כל אישה עם שרי התפתתה לעניין של העושר, הכסף וכבוד שהייתה יכולה לקבל בבית פרעה עם הייתה נשארת אבל שרי לא התפתתה.

נגיעה אישית!

אנחנו למדנו ממידותיו של אברהם אבינו שלא היה קנאי וסמך על ה' שישמור על שרי ( לא כל אחד היה עומד כשלוקחים לו את אישתו וכועס על ה'.)

אנחנו הרגשנו מופתעות מהתנהגותו של אברם מניסיון זה.

כשקראנו את הפסוקים הרגשנו את ביטחונו של אברהם בה' ושלא פיקפק בו אפילו לרגע.

ניסיונותינו!

שחר- לאחי ואני יש טאבלט, אנחנו אוהבים לשחק בו אבל אנחנו כל הזמן רוצים את הטאבלט באותו הזמן, וקשה לי לוותר לו אבל אני מוותרת לו כי אני אחותו הגדולה ואני צריכה לשמש לו כדוגמא.

אביב- יש לנו בבית מחשב חדש כולנו רוצים להיות בו ראשונים אבל זה לא תמיד קל כי אי אפשר כולם ביחד וצריך לקבוע תורות וכל אחד צריך לוותר אחד לשני. אני מוותרת כי אני יכולה להיות כל הזמן במחשב וזה לא כזה מעניין אותי להיות אחרונה או ראשונה.

למדנו מאברהם להתאפק ולוותר כי ה' משנה הכל כדי שיהיה טוב וגם עם זה לא נראה לנו לעין.

ניסוח כלל לכיתתנו

צריך ללמוד להתאפק ולהאמין בה' שהכל יהיה בסדר ולא ישר לכעוס ולהתעצבן שהכול רע.

אנחנו צריכים לדעת שבכל יום ויום אנחנו עומדים בניסיונות רבים שלא תמיד קלים לנו אבל אנחנו צריכים להתגבר ולתעשת על עצמנו ולהיות גדולים.