יהדות צרפת במאה ה- 19

מגישים: ירין רומנו ועומר חזן

Big image

רקע על יהדות צרפת במאה ה- 19

אזורם הגיאוגרפי של יהודי צרפת היה במרכז צרפת בערים טולוז ומארסיי.

מספרם היה כ- 150 אלף איש מתוך כ- 40 מיליון צרפתים.

רוב יהודי צרפת עסקו בבתי חרושת ומלאכה ועם השנים עברו לעסוק בעסקים מובילים יותר כמו מסחר וחלקם היו גם בחצרות המלך. יחסם של השלטון בצרפת באותה תקופה כלפי היהודים היה יחס טוב ואהוב אך, במסעות הצלב של הנוצרים השלטון החליט לשנוא את היהודים ולכן שרף להם את בתי הכנסת והחרימו אותם ואף בנו פסלים שמחללים את הדת היהודים והכריחו את היהודים להתנצר ואז לאחר סוף מסעות הצלב יחס השלטון כלפיהם התשפר והם קיבלו שיוויון זכויות ותפקידים בכירים.

המדינה שבחרנו נתנה ליהודים שיוויון זכויות:

תשובות:

1. הענקת שיוויון זכיות ליהודים התממשה במסגרת ביטול חברת הקורפורציות שהעניקה זכויות וחובות על בסיס השתייכות למעמדות וקבוצות.

הטיעונים שהיו בעד הענקת שיוויון זכויות היו:

א. השוואת מעמדם החוקי של היהודים לבני דתות אחרות במדינה.

ב.הענקת שיוויון זכויות היא אחת מעקרונות המהפכה וכי מניעתה מן היהודים פוגעת בעקרונות המהפכה.

ג. אין לשלול מהיהודים זכויות בגלל דתם ולמדינה אסור להתערב בענייני דת.

ד. יש להעניק ליהודים שיוויון זכויות כיחידים ולא כאומה אבל אין להתיר להם להיות גוף נפרד במדינה.

2. היהודים השתלבו בחברה בצרפת כך: רבים מהם היו בצבא ובמנגנוני השילטון וחלקם התפזרו באוניברסיטות, בעיתונות ובספרות.

היהודים התשלבו בתחום הכלכלה בצרפת כך: עסקו במסחר ובבנקאות חלקם היו יהודים עשירים, חלקם היו עניים שעסקו בעיקר ברוכלות בהלוואה בריבית ובמסחר זעיר.

הגילויים להשתלבות היהודים בתרבות הצרפתית באו לידי ביטוי באמצעות כך שהיהודים טיפחו קשרים הדוקים עם שכניהם, אימצו את שפתם, לבושם ואת מנהגיהם, השתלבות היהודים בתרבות התבטאה גם באמצעות מספר יהודים שפעלו בקהילה היהודית במארסיי, שהייתה השנייה בגודלה אחרי הקהילה בפריז, והם:

1. הסופר והעיתונאי לואי אסטרוק.

2. הצייר אדוארד קרמייה

3. הגיאוגרף וחוקר אפריקה אדוארד פואה.

4. המחבר והמלחין בעל שם עולמי אנדרה סוארס.

ועוד...

3. היהודים רצו להשתלב בחברה הנוצרית מפני שחלקם שאפו לשינוי בחברה היהודית ולהשתלבותם בסביבה בצרפת וגם רצו לקבל שוויון זכויות כמו כולם בחברה הנוצרית בצרפת.

Big image

תשובות על הסירטון:

1. דמותו של דרייפוס מתקשרת לנושא שבחרנו בכך שהוא בא ממשפחה יהודית מתבוללת שניתקו את הקשר עם היהדות וכך גם היו רוב יהודי צרפת באותה תקופה.

2. דוגמאות ליחסם של היהודים והנוצרים:

א. צעקות של מוות ליהודים בזמן המשפט.

ב. ספרים ועיתונים תיארו את היהודים כאנשים רעים שרוצים להשתלט על העולם.

3. הפרשה השפיעה על תפיסתו של הרצל בכך שראה שדווקא בצרפת, המדינה הדמוקרטית באירופה מתחוללת

שנאה נגד היהודים וכך הבין שאירופה הופכת למקום מסוכן עבור היהודים וזה הוביל לכתיבת הספר מדינת היהודים שבו הוא חזה את הקמת מדינת ישראל.

Big image

רפלקציה- ירין רומנו

בעבודה למדתי על יהדות אירופה ועל יהדות צרפת. עבודה זו תרמה לי בכך שלמדתי יותר על היסטוריית המדינה: למדתי על מה שעבר על היהודים בצרפת בתקופת המאה ה- 19, למדתי על משפט דרייפוס ועל הקהילות היהודיות בצרפת.

רפלקציה- עומר חזן

בעבודה על יהדות צרפת ועל יהדות אירופה. בעבודה זו הרחבתי את הידע שלי על הקהילה היהודית בצרפת בתקופת המאה ה-19 ועל ההיסטוריה של המדינה, בעבודה זו למדתי עוד על משפט דרייפוס ועל השפעתו על תפיסתו של הרצל.