הנכם מוזמנים לטקס שבועות

של כיתות א'

Big image

הנכם מוזמנים לטקס שבועות והבאת הביכורים שיערך ביום ו' 10 ביוני, 2016 בשעה 09:30.


בשעה 10:15 תיערך תצוגת תוצרים של תלמידי בית הספר חופית, בה ניתן יהיה להסתובב, להתבונן, ולהתרשם מהפעילויות אותן ביצעו ועברו התלמידים במהלך שנת הלימודים.

סלינו על כתפינו- מתוך חג שמח עם רינת ויויו