TEKNİK DESTEK PROJELERİ

Kalkınma Ajansı TEKNİK DESTEK Hibelerinden yararlanın!

Big image

Kurumunuza ücretsiz TEKNİK DESTEK PROJESİ yazmaya hazırız!

Kalkınma Ajansları bulundukları illerdeki kâr amacı gütmeyen kuruluşlara aşağıdaki destekleri ücretsiz olarak vermektedir.


Bu broşürün amacı sizlerle işbirliği yaparak kurumunuz adına Kalkınma Ajansına Teknik Destek başvurusunda bulunmanızı kolaylaştırmaktır.

Teknik Destek Nedir?

Kalkınma Ajansının, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla verdiği destektir.


Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;


 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
 • Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması,
 • Bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanması gibi amaçlar güdülmektedir.

Teknik Destek Hibelerinde Hangi Faaliyetler Desteklenebilir?

 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlerTD programı kapsamında başvuru sahibi kurum/kuruluşların eğitim verme; program ve proje hazırlanmasına katkı; geçici uzman personel görevlendirme; danışmanlık sağlama; lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir.


TD programı kapsamında Başvuru Sahibi’ne herhangi bir mali destek sağlanmayacaktır. Her bir teknik desteğin maliyeti (hizmet alımı yapılması halinde) azami 15.000 TL (KDV dâhil) olup sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alımı çerçevesinde Ajans tarafından karşılanacaktır.

Big image

Kimler başvurabilir?

TEKNİK DESTEK PROJENİZİ YAZMANIZA KATKIDA BULUNALIM SİZE SADECE BAŞVURUNUZU YAPMAK KALSIN...


Bu E-Broşürü sizin için hazırladık...

Haydi size KALKINMA AJANSI TEKNİK DESTEĞİ ile ücretsiz destek verelim... Şimdi zamanı...


 • Kaymakamlıklar

 • İlçe ve İl AR-GE leri

 • İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri

 • Okullar

 • Kamu kurum ve kuruluşları,

 • Rehberlik ve Araştırma Merkezleri

 • Halk Eğitim Merkezleri

 • Yerel yönetimler

 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Engelli, Kadın, Roman, Gençlik Dernekleri, Federasyonları
 • Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri
 • Teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri

Eğitim Kurumları bu çağrı sizler için de... İlçenizdeki ve ilinizdeki AR-GE ya da ilgili birimle iletişime geçebilirsiniz.

Okullar da TEKNİK DESTEK BAŞVURUSU yapabilirler, ama birden çok okul projede ortak gösterilirse projeni daha güçlü olur.

Teknik destek konusunda sizlere yardımcı olabileceğimiz konular

PROJE KONULARIMIZ:

 1. Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

 2. Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

 4. Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

 5. Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

 6. Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması Eğitimi

 7. Lobi Faaliyetleri ve Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Kurma Yoluyla Kapasite Geliştirme
 8. STK'larda Liderlik ve Kaynak Yaratma Danışmanlığı
 9. STK'larda Sosyal Ağ Kurma ve Gönüllü Hizmetlerini Geliştirme Danışmanlığı

Kaymakamlık ve Valilikler ile İL ve İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN DİKKATİNE

Teknik Destek Çağrısı yardımı ile İl ve İlçenizden sunulan ve kabul edilen hibe projesi sayısını artırmayı hedefliyoruz.


Bu kapsamda verebileceğimiz eğitim ve danışmanlıklar:PROJE KONULARIMIZ:

 1. Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

 2. Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

 4. Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

 5. Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

 6. Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması EğitimiÖrneğin AB PROJELERİNİN YAZILMASI TEKNİK DESTEK PROGRAMI projesi yazalım, sizler de bağlı bulunduğunuz Kalkınma Ajansına başvurun.


İLK OLARAK,


Projenizin kabul edilmesi halinde, İl ve İlçenizde PROJE BAZLI DÜŞÜNMEK EĞİTİM SEMİNERİNİ vererek proje yazma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunalım.


İKİNCİ OLARAK... seçeceğiniz 3 projeyi ücretsiz hazırlayalım...


Hazırlanabilecek projeler:


-1 adet Erasmus+ Okul KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı 5 okulun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Okul Eğitimi projesi)


-1 adet Erasmus+ Yetişkin Eğitimi KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İl / İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı 6 kurumun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Yetişkin Eğitimi projesi)


-1 adet Mesleki Erasmus+ Eğitim KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İlçemiz xxxxxxxx Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğümüzün yapacağı İlçemizden 3 Mesleki Eğitim Kurumunun 30 eğitimcisi ile 45 Mesleki Eğitim Öğrencisinin birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Mesleki Eğitimi projesi)


-1 adet Okul Eğitimi alanında Erasmus+ KA-2 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. . (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başvuran olarak ya da ortak olarak katılacağı KA-2 Projesi hazırlatılacaktır. Başvuru formu olarak K201 kullanılacaktır.)


Okul projelerinde İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün liderliği altında 5 tane okulun AB hibe projelerinden yararlanarak 10 gün süre ile Hollanda, Almanya, İspanya'da yapılandırılmış kurs almasını sağlayalım.


5 tane okulun her birinden 5 eğitim personelinin (okul idarecisi + öğretmen) yurt dışındaki eğitimlerden yararlanabilmesi için kalitesi yüksek ve kabul edilirlik oranı yüksek projeler hazırlayalım.


Böylelikle il ya da ilçenizden aynı anda 30 eğitimcinin yurt dışında alacakları eğitimlerle eğitimci vizyonlarının gelişmesine hem de bulunduğunuz il ya da ilçede projecilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunalım.BU HİZMETLERİMİZ İÇİN DE CEBİNİZDEN HİÇ BİR PARA ÇIKMASIN...

Ne dersiniz hemen en yakın zamanda işbirliği için görüşmelere başlayalım mı?


HEMEN BİZE ULAŞIN...

Dernek / Vakıf / Oda/ Belediye vb. kurumlara TEKNİK DESTEK

Teknik Destek Çağrısı yardımı ile İl ve İlçenizden sunulan ve kabul edilen hibe projesi sayısını artırmayı hedefliyoruz.


Bu kapsamda verebileceğimiz eğitim ve danışmanlıklar:


PROJE KONULARIMIZ:

 1. Hibe Projeleri İçin Bölgesel Strateji Geliştirme İçin Geçici Uzman Personel Görevlendirme,

 2. Hibe Proje Hazırlanmasına Katkı Sağlama Danışmanlığı

 3. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirme Eğitimi

 4. Proje Bazlı Düşünme ve Proje Yazma Eğitimi

 5. Kuruma ve İnsana Yatırım Eğitimi - Kurum Personelinin Motivasyonu

 6. Sosyal Medyanın Etkin Kullanılması Eğitimi

 7. Lobi Faaliyetleri ve Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Kurma Yoluyla Kapasite Geliştirme
 8. STK'larda Liderlik ve Kaynak Yaratma Danışmanlığı
 9. STK'larda Sosyal Ağ Kurma ve Gönüllü Hizmetlerini Geliştirme DanışmanlığıÖrneğin AB PROJELERİNİN YAZILMASI TEKNİK DESTEK PROGRAMI projesi yazalım, sizler de bağlı bulunduğunuz Kalkınma Ajansına başvurun.


İLK OLARAK,


Projenizin kabul edilmesi halinde, İl ve İlçenizde PROJE BAZLI DÜŞÜNMEK EĞİTİM SEMİNERİNİ vererek proje yazma kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunalım.


İKİNCİ OLARAK... projelenizi ücretsiz hazırlayalım...


Hazırlanacak projeler:


-1 adet Yetişkin Eğitimi Erasmus+ KA-1 Konsorsiyum Projesinin Hazırlanması. (Konsorsiyum liderliğini İlçe Halk Eğitim Müdürlüğümüzün yapacağı İlçemizden 6 kurumun birlikte katılacakları Erasmus+ KA-1 Yetişkin Eğitimi projesi) AB hibe projelerinden yararlanarak 10 gün süre ile Hollanda, Almanya, ve İspanya'da yapılandırılmış kurs almasını sağlayalım.


Böylelikle il ya da ilçenizden aynı anda 30 eğitimcinin yurt dışında alacakları eğitimlerle eğitimci vizyonlarının gelişmesine hem de bulunduğunuz il ya da ilçede projecilik kültürünün gelişmesine katkıda bulunalım.-1 adet Erasmus+ Gençlik Değişimi KA-1 projesinin Hazırlanması. (İlçemizden xxxxxxx Anadolu Lisesi adına 8 öğrencinin ve 1 Gençlik Liderinin katılacakları Erasmus+ KA-1 Gençlik Değişimi projesi)


-1 adet Erasmus+ Gençlik Çalışanları KA-1 Eğitim projesinin Hazırlanması.


-1 adet Erasmus+ KA-2 Stratejik Ortaklık Projesinin Hazırlanması. .BU HİZMETLERİMİZ İÇİN DE CEBİNİZDEN HİÇ BİR PARA ÇIKMASIN...

Ne dersiniz hemen en yakın zamanda işbirliği için görüşmelere başlayalım mı?


HEMEN BİZE ULAŞIN...

Big image
Big image

Neden Kalkınma Ajansı TEKNİK DESTEK HİBELERİ'ne başvurmuyorsunuz?

Yararlanabileceğiniz Kalkınma Ajansları


(AHİKA) Ahiler Kalkınma Ajansı
Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Nevşehir


(ANKARAKA) Ankara Kalkınma Ajansı
Ankara

(BAKKA) Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Zonguldak, Karabük, Bartın


(BAKA) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Antalya, Burdur, Isparta


(BEBKA) Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı
Bilecik, Bursa, Eskişehir


(ÇKA) Çukurova Kalkınma Ajansı
Adana, Mersin


(DOĞAKA) Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye


(DAKA) Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Bitlis, Hakkâri, Muş, Van


(DOKA) Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon


(DİKA) Dicle Kalkınma Ajansı
Batman, Mardin, Şırnak, Siirt


(FKA) Fırat Kalkınma Ajansı
Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli


(GEKA) Güney Ege Kalkınma Ajansı
Aydın, Denizli, Muğla


(GMKA) Güney Marmara Kalkınma Ajansı

Balıkesir, Çanakkale


(İKA) İpekyolu Kalkınma Ajansı
Adıyaman, Gaziantep, Kilis


(İSTKA) İstanbul Kalkınma Ajansı
İstanbul


(İZKA) İzmir Kalkınma Ajansı
İzmir


(KARACADAĞ) Karacadağ Kalkınma Ajansı
Diyarbakır, Şanlıurfa

(KUDAKA) Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Bayburt, Erzincan, Erzurum


(KUZKA) Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Çankırı, Kastamonu, Sinop


(MARKA) Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Yalova


(MEVKA) Mevlana Kalkınma Ajansı
Karaman, Konya


(OKA) Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

(ORAN) Orta Anadolu Kalkınma Ajansı

Kayseri, Sivas ve Yozgat


(SERKA) Serhat Kalkınma Ajansı
Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars


(TRAKYAKA) Trakya Kalkınma Ajansı
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ


(ZAFER) Zafer Kalkınma Ajansı
Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak


YIL İÇİNDE BÜTÜN KALKINMA AJANSLARI TEKNİK DESTEK ÇAĞRISINA ÇIKMAKTADIR...

Big image

Bu linki sosyal medya sayfanıda paylaşarak bize bir yardımda bulunur musunuz? TEŞEKKÜRLER...

https://www.smore.com/hm6pr-teknik-destek-projeleri linkini

Ücretsiz proje yazma eğitimi ve ücretsiz proje yazma danışmanlığından yararlabilirsiniz...

Big image
Big image

TD BAŞVURU FORMU VE DİĞER BELGELER


Başvuru Paketi ve Destekleyici Belgeler • Teknik Destek Talep Formu
 • Teknik Destek Faaliyetinde Yer Alan Personelin Özgeçmişleri
 • Performans Göstergeleri Başvuru sahipleri başvurularının, eksiksiz olup olmadığını başvuru formunda yer alan kontrol listesinden kontrol etmelidirler. Tam olmayan başvurular reddedilecektir.Destekleyici Belgeler


 • Kamu Kurum ve Kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun ve (varsa) her bir ortak kuruluşun resmi kuruluş belgesi, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi (alternatif olarak kuruluş yasasını referans gösteren resmi yazı)
 • Kamu Kurum ve Kuruluşları müstesna olmak üzere, başvuruda bulunan kuruluşun (İlgili Kalkınma Ajansı Bölgesi’nde kurulduğunu, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini kanıtlayan belge
 • Başvuru Sahibi’nin yetkili karar organının teknik destek başvurusunda bulunmak için aldığı ve belgeleri imzalama yetkisi olan kişilerin de belirtildiği karar.
 • Başvuru Sahibini temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)e ait noter tasdikli imza sirküleri (Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler için en üst yetkili amir onaylı tatbiki imza yeterlidir.
 • Faaliyette ortak bir kurum/kuruluş yer alıyorsa, bu kurum/kuruluş temsile, ilzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya yetkili kişi veya kişilerin belirlendiği ve faaliyette ortak olma kararının alındığı yetkili yönetim organının kararı. Eğer faaliyete mali destek sağlanacaksa bu husus kararda ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Kooperatifler ve birlikler için son 2 (iki) yıl içerisinde olağan genel kurulu toplantılarını yapmış olduklarına dair belge
 • Eğitim Müfredatı EK C1 (Eğitim talebinde bulunan başvurular için)
Güzel günler göreceğiz çocuklar, ışıklı güzel günler...