רצינו שתדעו 19

5 בינואר 2013, כ"ג טבת תשע"ג

סיכום מפגש יום שלישי

ביום שלישי נפגשנו בבית הספר הריאלי ללמידה משותפת.


נוכחתם לדעת עד כמה אנו מייחסים חשיבות לשילוב מטלות חשיבה בהוראה השוטפת, היום יומית ולא רק בתכניות ייחודיות בהן נוטלים חלק רק מעט מתלמידינו. הוראה שכזו היא מאתגרת, מעניינת ומאפשרת לנו להדגיש את הצדדים החשובים שבהוראת היסטוריה בבית הספר. תודה לגלעד שהציג בפנינו דוגמאות מעניינות הניתנות ליישום בכיתות.


המצגת של גלעד תועבר אליכם במייל נלווה למייל זה.


מהילי למדנו על ההתפתחויות באופן ההתייחסות ללקויי למידה, ועל הקשיים הייחודיים שלהם. כמו כן קיבלנו מספר טיפים לסיוע להם ולנו בעת ההוראה. שמחתי להיווכח שכמה מדריכים כבר הזמינו את הילי למרכזי הפסגות שלהם למפגש עם המורים.


ענת בר, ענת קדרון וגיטה הציגו בפנינו את עבודות הגמר ותכנית ההמרה הייחודית. אני חוזרת ומדגישה - חשוב להאיץ במורים לעודד את תלמידיהם לכתוב עבודות חקר ברמת 5 יח"ל. אך אין צורך לעודד פומבית את בתי הספר להצטרף לתכנית ההמרה. בתי הספר המעוניינים ופועלים בשיטת החקר, יודעים לפנות אלינו ביוזמתם.


Big image

פרוקיט הילה

פרויקט הילה

השבוע נפגשתי עם האחראית על פרויקט הילה במשרד החינוך. המדובר בתכנית שנועדה לסייע לתלמידים שנפלטו ממסגרות החינוך הרגילות. חלקם לומדים לתעודת 12 שנות לימוד. אחרים נבחנים על חלק מבחינות הבגרות - על פי יכולותיהם.


בשנים האחרונות שרר בדרך כלל נתק מוחלט בין מורי הילה ובין המדריכים והמפמ"ר. התוצאה הייתה לעיתים פגיעה בהכנת התלמידים הנגשים לבחינה. לאור זאת החלטנו להדק את קשרי העבודה בינינו.


הפניתי את האחראית לרשימת המדריכים המצוייה באתר וסביר להניח שתקבלו פניות של מורי הילה באזוריכם. כדאי וחשוב לסייע להם. בד בבד יהיה על המורים ההלו להצטרף להשתלמויות המפמ"ר שתתקיימנה מעתה ואילך.


אשמח לקבל דיווח על אופן הביצוע של ההחלטות.

Big image

השבחת הוראת היסטוריה

תודה למדריכים ששלחו הצעות מקסימות ויישימות להשבחת הוראת ההיסטוריה.


הדברים הועברו ואני בטוחה שנצליח להביא לשינוי ושיפור עתידי. אעדכן אתכם.שבוע טוב וחמיםאורנה