Teadmusloome

Mis on teadmusloome?

Teadusloome on..

Teadmusloome (knowledge building) on protsess, mille käigus läbi koostöö ja argumenteerimise sünnivad uued teadmised. Tedmusloome tulemusi jagatakse alati teistega ja selle kohta antakse loojatele tagasisidet. Teadmusloome mõiste pärineb Bereiterilt ja Scardamalialt (1993)