PvdA

Iedereen telt mee!

Over ons

Wij zijn de PvdA. We zijn een links partij en zijn progressief.

We zijn een socialistische partij. We Staan voor solidariteit, rechtvaardigheid en gelijkheid.

We komen over voor degene die het minder hebben in de maatschapij.

Samen Staan we sterker

Vergeten niet om op de PvdA te stemmenDe PvdA op de zorg

De zorgkosten stijgen sterk. Goede zorg is nu eenmaal kostbaar. Maar een deel van de stijging van de kosten kan worden voorkomen. Een betere inrichting van het zorgaanbod kan leiden tot een kwalitatief en betere zorg tegen minder kosten. Zorg miet toegankelijk zijn voor iedereen!


De marktwerking moet stoppen!


  • De mark werking moet stoppen. Niet de winst, maar de beste zorg moet het gemeenschappelijk doel zijn van zorgverzekeraars, ziekenhuizen en medisch personeel.

De ouderen worden vergeten!


  • Verhoging AOW-leeftijd moet in veel lager tempo omhoog. Eerder AOW wordt mogelijk Er moet is aandacht naar kwaliteit van leven in de laatste levensjaren, waaronder een vrijwillig levenseinde en stervensbegeleiding.De PvdA op armoede.

Steeds meer mensen hebben moeiten met rondkomen. De financiele crisis heeft zijn sporen achter gelaten. Deze ontwikkeling is erg zorgelijk. Het is echt zorgwekkend dat kinderen opgroeien in armoede de PvdA vindt dat mensen netjes hun schulden moeten betalen maar ze moeten ook bescherm worden. Zo moeten ze geholpen tegen incasobureaus die opdringend zijn en zich niet netjes gedragen en moeten jongeren voorlichting krijgen over hoe om te gaan met geld.


  • De laagste inkomen moeten honderd euro erbij krijgen.
  • De laatste belasting schijf moet worden verlaagt.
  • Er moet extra worden geïnvesteerd in de banenmarkt.
  • Jongere moeten worden voorgelicht.

Waarom ik als leerling voor de PvdA kies

Ik ga bijna naar de HBO. Ik hoor veel verhalen over studieschulden die mensen hun hele leven achtervolgen. De PvdA komt op voor deze studenten door voorlichtingen te geven en schulden te verlichten door ervoor te zorgen dat schulden op lange termijnen kunnen worden betaald en te kijken hoe je jou schulden anders kan betalen.


Ook staat de partij voor solidariteit en gelijkheid. Racisme groeit de laatste tijd heel erg.

Veel mensen hebben hier last van. Ook ik heb hier mee te maken gekregen.

Het is een maatschappelijke probleem. Groepen worden buitengesloten en individuele hebben minder kansen dan andere. De grootste standpunt van de PvdA is gelijkheid en rechtvaardigheid. Hier staat de partij echt voor.