JORNADA TIC EOI BANYOLES MARÇ 2016

Avui aprendrem...

A fer més atractius els nostres documents o presentacions ;)
A treure el màxim profit del que tenim o creem de nou amb toc modern i visual com ara aquest cartell tipus flyer ;)