ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

TREBALL BASAT EN LA CARTA DE LA TERRA

CONCEPTES QUE CAL DEFINIR:

  • Què és una economia sostenible?


L'objectiu d'una economia sostenible és desenvolupar activitats que siguin sostenibles ambiental i socialment i al mateix temps que siguin financerament possibles i rendibles.


  • Què és una energia sostenible?


L'energia sostenible es pot definir com aquella energia capaç de satisfer les necessitats presents sense comprometre els recursos i capacitats de les futures generacions.

L'energia hidràulica

Les centrals hidroelèctriques aprofiten l'energia potencial de l'aigua dels rius per posar en funcionament unes turbines que mouen un generador elèctric.

L'energia solar

Aquesta és una energia neta i no contaminant, també es gratuïta i inexahurible i també és renovable.

L'energia eòlica

Les centrals eòliques fan servir la força del vent per generar electritat, a més, eés una energia neta i renovable.

Declació de la ONU de DÈCADA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTS ( 2014-2024)

L'Assemblea General de Nacions Unides ha declarat la dècada 2014-2024 com la dècada de l'Energia Sostenible per tothom, reafirmant la importància de l'energia en el desenvolupament sostenible global. Els estats membres han d'unir esforços per assegurar l'accés a l'electricitat als més de 1.300 milions de persones que encara no en tenen i per això, és clau millorar l'eficiència energètica, augmentar el mix d'energies renovables i fer ús de tecnologies molt més eficients en l'ús de l'energia.

Ecoserveis té com a missió de l'entitat aquests tres paràmetres, per aquesta raó comencem a participar i col·laborar des del principi en aquest repte en el que hi creiem fermament.

Segons Mr Yumkella, director general de UNIDO i Chair de UN Energy, "la iniciativa Energia Sostenible per tothom és essencial per aconseguir els Objectius del Mil·lenni i representa una oportunitat per a tots els països"