פסח

הדס ואורי

אפיקומן

המחצית הגדולה של המצה האמצעית משלוש מצות צלחת הסדר. לאחר
בציעתה מוחבאת כזכר לצידה שצררו בני ישראל בצאתם ממצריים. יש
מניחים את האפיקומן על הכתף להמחיש את זכר יציאת מצריים. נהוג
.שהילדים מנסים לגנוב את האפיקומן ודורשים תמורתו מתנה

ליל הסדר

מתקיים בלילה הראשון של החג זכר לליל השימורים ביציאת מצריים. המשפחה

מסיבה סביב שולחן ערוך ומספרת ביציאת מצריים מעבדות לחירות של בני

ישראל.

Big image

קערת הסדר


זרוע
". עצם צלויה, זכר לקרבן הפסח "שאינו נאכל אלא צלי
ביצה שלוקה
.זכר לקרבן חגיגה - קרבן הנהוג בשלושת הרגלים - שהוקרב בעת העלייה לרגל
". כמו שהביצה מתבשלת ומתקשה כך ישראל: "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
מרור
.חסה וחזרת: מסמלות את הטעם המר של שיעבוד מצריים
חרוסת
.בליל של פירות כתושים ומתובלים סמל לטיט בו בנו אבותינו במצריים
כרפס
.עלה סלרי או תפוח אדמה, אותו מטבילים במי מלח
שלוש מצות
אחת לאכילת מצה של מצווה, אחת ל"כורך" עם מרור, ואחת לאפיקומן. לאחר
שמבצעים את האמצעית לאפיקומן, עדיין יש שתיים שלמות כ"לחם המשנה" זכר
.למנה הכפולה של המן שנאכל במדבר ביום השישי לחג.

Big image

שמות החג


חג הפסח
.לזכר הפסיחה שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו במצריים בעת מכת הבכורות
חג המצות
.לזכר המצות שאפו בני ישראל משום שלא הספיק בצקם להחמיץ כשהיו צריכים לצאת בחיפזון ממצריים
חג האביב
חל בתקופת האביב. נהוג בו טקס העומר המציין את תחילת עונת הקציר. בפסח
." מחליפים את ברכת הגשם בברכת הטל בתפילת שמונה עשרה - "העמידה
חג החירות
.מבטא את גאולת ישראל מעבדות לחירות

הסיפור בקצרה

לפני שנים רבות היה מלך רשע במצרים, קראו לו פרעה.

פרעה העביד את בני ישראל בעבודה קשה מאד. פרעה ציוה להשליך ליאור

.כל בן זכר שיולד לבני ישראל

נולד בן לאשה עבריה, יוכבד שמה. לקחה האשה תיבה קטנה, השכיבה בה את בנה ושמה אותה על שפת היאור. והנה בת פרעה ירדה לרחוץ בנהר. ראתה את התיבה ובתוכה תינוק. משתה בת פרעה את התיבה מן המים וקראה לילד משה.

בת פרעה לקחה את משה אל הארמון וגידלה אותו כאילו היה בנה. כשגדל משה יצא לראות את אחיו בסבלותם. באחד הימים ראה משה איש מצרי מכה איש עברי. הכה משה את המצרי. שמע פרעה את אשר עשה משה וביקש להרוג אותו.

משה ברח לארץ מדין והיה לרועה צאן. יום אחד ראה במדבר סנה בוער באש ולא נשרף. והנה שמע קול קורא אליו מן הסנה: “לך אל פרעה והוצא את בני ישראל ממצרים”.

משה חזר למצרים עם אחיו אהרון. הם באו אל פרעה ואמרו לו: “שלח את עמי”.
אבל פרעה לא רצה לשמוע ואמר: “לא אשלח את בני ישראל”.

הכה אלוהים את פרעה וכל מצריים בעשר מכות: דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, ערבה, חושך, מכת בכורות.

הכה אלוהים את פרעה וכל מצריים בעשר מכות:

ביום החמישה עשר בחודש ניסן יצאו בני ישראל ממצריים. לא היה להם זמן לאפות לחם ולכן אפו מצות.

מאז בכל שנה אנו חוגגים בחודש ניסן את חג הפסח. אנו אוכלים מצות וקוראים בהגדה של פסח. לסעודה החגיגית קוראים: ליל הסדר.


שמחה רבה,שמחה רבה אביב הגיע.wmv