Destekleyici Bilim Etkinlikleri

Erasmus+ KA-1 Course -

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİNDE DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

Big image

Eğitim Özeti

Okulöncesi eğitim programlarında, öğrenme ürünlerinden daha çok süreç önem taşımaktadır. Bu yüzden bilgilerin nasıl öğretileceği ile bunların öğretimi sırasında hangi yöntem ve materyallerin kullanılacağı önem taşır. Bilimsel Süreç Becerileri, temel ve bütünleyici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Temel bilimsel süreç becerileri okulöncesi dönemden itibaren kazanılırken, bütünleştirilmiş süreç becerileri ise ilköğretim ve ilerisinde kazanılabilmektedir. Ancak temel bilimsel süreç becerilerinin kazanılması, bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanılmasının ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle Temel bilimsel süreç becerileri okulöncesi eğitim programının temel noktası olarak görülmekte ve okulöncesi eğitim kapsamında çocuklara “temel bilimsel süreç becerilerinin” etkin bir şekilde kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca temel bilimsel süreç becerilerinin kazanılması bilimsel okuryazarlık için de son derece önemlidir. Çocukların bu becerileri kazanabilmesi öğretmenlerin bu becerilerin kazanımına yönelik etkinlikleri planlayıp uygulayabilmesine bağlıdır. Yani okulöncesi öğretmenlerin, temel bilimsel süreç becerilerini sınıf ortamında kullanabilme düzeyi ile ilişkilidir. Bu öğrenme/öğretme ortamını hazırlayacak öğretmenlerin ise, “bilimin doğasını” kavramış olarak, temel bilimsel süreç becerilerini sınıf ortamında zengin olarak kullanabileceği “bilim etkinliklerini” planlayıp uygulanmasını sağlayabilmelidir. Bu noktadan hareket ile, Okulöncesi eğitim öğretmenlerinin temel bilimsel süreç becerilerini kullanım düzeylerini desteklemek amacıyla “destekleyici bilim etkinlikleri programı” hazırlanmıştır.

HEDEFLER

Destekleyici Bilim Etkinlikleri Programı ile; “okulöncesi öğretmenlerinin yeni güncellenen okulöncesi programında yer alan “günlük akış” içindeki etkinliklerde T.B.S.B.’ni tüm alt boyutları ile kullanabilme düzeylerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

HEDEF GRUPLAR

Okulöncesi Eğitim Öğretmenleri, Okulöncesi Eğitim Öğretmen Adayları (Üniversitede İlgili Bölümü Okuyan 2., 3., 4., Sınıf Öğrencileri, Üniversitelerin 2 Yıllık Ve 4 Yıllık Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Bölmlerinde Okuyan Öğrenciler İle Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi Programı Öğrencileri, Okulöncesi Eğitim Kurumları Yöneticileri/ Müdürleri

EĞİTİME YÖNELİK ÖĞRETMEN KAZANIMLARI:

· D.B.E.P.’nın amacını önemini ve kapsamını bilecek

· Süreç içinde kendilerinden beklenenleri sıralayabilecek

· D.B.E.Programının kendisine ve öğrencilerine olacak katkılarını kavrayabilecek

· “Bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık ve bilimsel süreç becerileri” ile ilgili Türkiye de ve dünyada yapılmış araştırma sonuçlarını açıklayabilecek

· Bu konuda yapılmış araştırma sonuçları ile tespit edilmiş eksikliklerin nedenlerini “Öğretmen ve öğrenci” açısından, değerlendirebilecektir.

· Bilimin doğası unsurlarını ayrı ayrı açıklayabilecek

· Bilim yapmada “bilimin doğası unsurlarının önemini” kavrayabilecek,

· Bilimin doğası unsurlarının erken yaşlarda doğru kazanımının öğrenciye sağlayacağı katkıları açıklayabilecektir.

· Öğrencilerinin kendi keşiflerini yapmalarını destekleyecek “bilim merkezi” hazırlayabilecektir.

· Bilimsel süreç becerilerinin neler olduğunu bilecek

· Okulöncesi dönemden itibaren kazandırılması gereken temel bilimsel süreç becerilerini sıralayabilecek

· Erken yaşlardan itibaren T.B.S.B.’ nin kazanımının çocuğa sağlayacağı kazanımları sıralayabilecek

· T.B.S.B’nin, bütünleştirilmiş süreç becerilerinin ön koşulu olduğunu açıklayabilecek

· Bilimin doğası ve bilimsel süreç becerileri arasındaki ilişkiyi kavrayabilecek Bilimsel süreç becerilerinin Bilim okuryazarı olmaya katkısını açıklayabilecek

· Bilim okuryazarı olan bir bireyin özelliklerini sıralayabilecek

· T.B.S.B.’den “gözlem becerisine” yönelik etkinlik hazırlayabilecek

EĞİTİM (WORKSHOP) PROGRAMI AKIŞI

DESTEKLEYİCİ BİLİM ETKİNLİKLERİ EĞİTİMİ'nın UYGULANMA SÜRECİ:

Uygulama süreci başlamadan önce, veri toplamada kullanılacak ölçeğin uygulanması ve araştırmanın içeriğini özetleyen bir rapor sosyal bilimler enstitüsüne gönderilerek resmi izin süreci başlatılmıştır.


1.GÜN:

Program tanımı yapıldıktan sonra eğitim öncesinde katılımcı öğretmenlerin Temel Bilimsel Süreç Becerileri kullanım düzeylerini belirlemek amacıyla, “O.Ö.Ö.T.B.S.B.K.D. Ölçeği uygulanacaktır.


“Bilimin doğası, bilimsel okuryazarlık ve bilimsel süreç becerileri” ile ilgili bilgilendirmede bulunularak, Türkiye de ve dünyada yapılmış araştırma sonuçları açıklanacaktır.

D.B.E.Programının öğretmenlerin kendisine ve öğrencilerine olabilecek katkıları hakkında paylaşımda bulunulacaktır. Bu konuda yapılmış araştırma sonuçları ile tespit edilmiş eksikliklerin nedenleri “Öğretmen ve öğrenci” açısından, değerlendirilecektir.


2. GÜN:

TBS’lerden “gözlem, tahmin, ölçüm” becerilerinin eğitim ortamında kullanımına yönelik etkinlik örnekleri fotoğraf ve video olarak katılımcı öğretmenlerle paylaşılacaktır. Ardından öğretmenlerin gruplar halinde benzer etkinlikleri uygulamalı olarak yapmaları ve tüm katılımcılara sunmaları desteklenecektir.


3. GÜN:

TBS’lerden “deneme/deney, iletişim, veri kaydı ve sonuç çıkarma” becerilerinin eğitim ortamında kullanımına yönelik etkinlik örnekleri fotoğraf ve video olarak katılımcı öğretmenlerle paylaşılacaktır. Ardından öğretmenlerin gruplar halinde benzer etkinlikleri uygulamalı olarak yapmaları ve sunmaları desteklenecektir.

Katılımcı öğretmenlerin belirlenen gruplar ile TBSB’ nin tümünü kullanarak bir etkinliği uygulayarak ertesi gün sunmaları desteklenecektir.


4. GÜN:

Katılımcı öğretmenlerin TBSB’ nin tümünü kullanarak hazırladıkları etkinliği sunmaları desteklenecektir.

TBSB’nin gün içindeki farklı etkinliklerde kullanımına yönelik fotoğraf ve video sunumu ile paylaşımda bulunulacaktır.

Katılımcı öğretmenlerin bireysel olarak TBSB’nin gün içindeki farklı etkinliklerde kullanımına yönelik bir etkinlik hazırlayarak ertesi gün sunmaları desteklenecektir.


5. GÜN

Bilim Merkezini ziyaret


6. GÜN:

Öğretmenlerin bireysel olarak hazırladıkları etkinlikleri katılımcılara sunmaları desteklenecektir.


Son testler uygulanacak, Ön testler ile son testler karşılaştırılarak eğitim öncesi ile eğitim sonrasında öğretmenlerin kazanımları tüm katılımcılarla birlikte değerlendirilecektir.

Eğitim sürecinde bireysel ve grup ile yapılan tüm etkinliklerden oluşan bir sergi düzenlenecektir. Şartlar uygun olursa bu sergiye farklı kurumlarda görev yapan okulöncesi öğretmenleri davet edilecektir.


7. GÜN:


Proje Bazlı Düşünme Eğitimi

Sertifika Töreni

Financial conditions - Fee


  • The course fee – 600 € for a 7 days course. Amount includes preparation for the course, tuition, training materials, administration costs, organizational costs, half-day excursion and VAT. (Without travel)
  • We can provide you very nice and comfortable hotels. All expenses is covered by EU in Erasmus+ School and Erasmus+ Adult project.
  • We can organise extra cultural activities.


Our courses will take place

Contact for dates

We can help you during proposal writing...

We can help you during proposal writing...

We offer free consultancy for writing the application form for our patners (for groups larger than 8 persons).


For further details and registration, contact Ali ULUSOY, General Manager of Happy Kids. happykidstr@gmail.com

You can look at OTHER COURSES

We can also collaborate in KA-2 s...