el meu instrument

Anna Vidal 1r A

maraca i guitarra

Jo he fet una maraca i una guitarra. És un instrument de percussió i de corda. He utilitzat dos vasos de plàstic, a dins hi he ficar arròs. Per a que no marxés l'he cobrit amb cinta. He deixat un espai entre els dos utilitzant dos pals. En aquests dos pals he col·locat tres cordes que aquestes fan de guitarra. Per a que soni s'ha de moure cap a dalt i cap a baix. Si el que volem es fer sonar les cordes, s'ha de pinçar-les.