דיון

טל כהן ויעל ודור

במרכז הדיון עומדת הסוגיה: האם להרשות שימוש בפלאפונים ניידים בבתי הספר

עמדתה של טל

בעיני אין זה נכון להרשות שימוש במכשירים מסוג זה, מכיוון שמטרתה של סביבה בטוחה ומהנה, כפי שבתי הספר מתאמצים לייצר, היא לגרום לתלמידים לצאת, לשחק בחוץ ולחזק את כישוריהם החברתיים ולא לשחק את אותם משחקים בעוד הם מופיעים על מסך פולט קרינה. בנוסף, המכשירים עלולים להופיע לא רק בהפסקות אלא גם בזמן שיעורים בהם התלמידים אמורים להתרכז וללמוד.

עמדתה של יעל

אני סבורה כי יש להרשות את השימוש. ילדים רבים מוצאים עצמם חסרי מעש בזמן הפסקות מכל מיני סיבות, עדיף שיהיה להם אמצעי שעשוע מאשר שיישבו בצד. המכשירים הסלולרים מעסיקים ילדים לטוב ולרע אך אין זה אומר שחלה על בתי הספר את הזכות לאסור על התלמידים שימוש במכשירים מסוג כזה או אחר.

סיכום הדיון

זוהי סוגיה קשה, המטרידה את גופי החינוך מזה זמן רב, לכן יש להמשיך ולדון בנושא.