פסולת בישראל

ניר

שדגחלכיכךדגל

הכדצגיב

שדב צעכ'

לךחעיזקרןךע

זגך,כל
עבדות מודרנית: סיפורה של חלימה, בת 11