להכיר את האחר

השבת

בית כנסת

בית כנסת הוא בית התפילה היהודי.

והוא נקרא כך על שם ההתכנסות של האנשים בו.

בית כנסת מכונה מקדש מעט מפאת קדושתו והשוואתו לבית המקדש.

לבית הכנסת יש להתלבש באופן מיוחד ומכובד: הבנים צריכים לשים טלית על הגב וכיפה על הראש.

בית כנסת עזרת נשים

עזרת הנשים היא המקום בבית הכנסת שנועד לנשים המתפללות, בנפרד מהמקום המיועד לגברים. הסיבה לחדר נפרד זה, שנמצא לעתים בקומה גבוהה מעזרת הגברים, ולעתים באותה קומה אך מופרד על ידי מחיצה או וילון, היא למנוע עירוב בין גברים לנשים בזמן התפילה. ההפרדה נלמדת מכך שבבית המקדש בזמן שמחת בית השואבה היו בונים יציע מיוחד לנשים כדי שלא יתערבבו עם הגברים.

.

תפילות

התפילה כמנהג שיש בכוחו לקדש מצוות ומועדים בחיי עם ישראל. בכל יום חול מתקיימות שלוש תפילות: שחרית, מנחה, וערבית. בימי שבת, חג וראש חודש נוספת גם תפילת מוסף. ישנם חלקים בתפילה שלאמירתם יש צורך בעשרה אנשים - מניין, ומתקיימת בדרך-כלל בבית הכנסת.

תפילה בבית הכנסת של הרבי מלובביץ