Sprawdzian

Dziadek i Niedzwiadek

Lektura

Jest to niedzwiedz brunatny.

Ma na Imie Wojtek

Historiia niedzwiadka

Wojtka mama został zabita.

Wojtka oddano do wojska.

Miś został oficjalnie wciągnięty na stan ewidencyjny 22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii