דילמות מוסריות בגנטיקה

בחירת מין יילוד בן או בת.

שלב א'

שלב אישי: הבעת דעה בנושא בחירת מין יילוד בן/בת בלוח linoit

הבע את דעתך, האם לאפשר לזוגות לבחור את מין הילוד ( בן / בת)?

לוח linoit להבעת עמדה

שלב ב'

התחלקו לקבוצות עד 3 תלמידים וחפשו מידע בנושא .


הדילמה העומדת בפניכם היא האם לאפשר להורים לבחור את מין העובר (זכר ונקבה).


על מנת להכריע בנושא ולהציג עמדה מנומקת עליכם לאתר מידע בנושא.


המידע יכול להיות מאמרים, תמונות, סרטונים, כתבות עיתון וטלויזיה וכדומה.


יש להציג את הקישורים למקורות המידע. ( ניתן להעזר בקישורים הבאים)

שלב ג'

לאחר קריאת המידע נסחו פסקת טיעון (על הפסקה להכיל: טיעון+ נימוק+ עיקרון מדעי).

נקודות למחשבה:

א. למי הזכות לקבוע את מין היילוד ?

ב. אילו השלכות יש להפריה בין שני תאי ביצה לעומת הפריה בין תא זרע לתא ביצה.

ג. באיזו מידה יש לאפשר למדענים להתערב בחוקי הטבע ?

ד. אילו השלכות יש להתערבות מדענים בחוקי הטבע ?

ה. כיצד נקבע, באופן טבעי,מין העובר וכיצד בא לידי ביטוי במבנה הגנטי של אותו יצור (כרומוזומים)?

ו. מהן השיטות הקיימות כיום לבחירת מין הילוד?

ז. מהי התפיסה המקובלת היום בחברה לגבי בחירת מין הילוד?

ח. מהם היתרונות במתן אפשרות להורים לקביעה מראש את מין העובר?

ט. מהם החסרונות במתן אפשרות להורים לקביעה מראש את מין העובר?


דוגמא לנסוח פסקת טיעון:

הטענה שלי היא....


הראיות (העובדות) התומכות בטענה שלי הן...


העיקרון המדעי שקשור לטענה הוא....


הטיעון / ההסבר הוא....

שלב ד'

הכינו פוסטר בsmore הכולל את פסקת הטיעון, תמונות וסרטונים רלונטים וקישורים למקורות המידע.

שלב ה'

תכננו את הצגת עמדתכם בפני הכיתה והציגו.

סיכום - עמדה לאחר למידה

הבע את דעתך, האם לאפשר לזוגות לבחור את מין הילוד ( בן / בת)?


לוח לינו להבעת עמדה


האם עמדתך השתנתה?