חירות

מגישה,נטע גיל

פסח

בני ישאל היו עבדים במצריים ובכלל לא חשבו שיש חיים אחרים שהם לא להיות עבדים עד שה' הביא את משה שהוציא אותם ממצרים לארץ חלב ודבש, ארץ כנען, ובימינו ארץ ישראל.

השואה והגבורה

לעומת זאת בתקופת השואה כאשר הנאצים שלטו בגרמניה והתחילה מלחמת העולם השנייה היהודים ידעו מהי חירות ואף רצו בה בכול ליבם אך לצערנו חלק גדול מהם לא ניצל וזכה לחירות אלה נרצח ונהרג בתאי הגזים ששהו במחנות העבודה

המושג חירות

חירות, מושג שפירושו הוא חופש, דרור, ללא הגבלה, ההפך מהשתעבדות, יותר זכויות מאשר חובות ו"כד...
Big image