בנימין זאב הרצל

"אם תרצו אין זו אגדה"

משימה בתרבות ישראל

1. חפשו רעיון מחזונו של הרצל שנלמד בכיתה ומיושם כיום במדינת ישראל. הביאו ציטוט הרעיון והסבירו במילים שלכם.

2. כתבו דוגמא אחת הממחישה את מימוש הרעיון שבחרתם בסעיף א' במציאות הישראלית.

צרפו תמונות מתאימות.

3. כתבו מדוע הרעיון שבחרתם מקדם חברה מתוקנת, וכיצד.

"הרצל חוזר"- סרטון קצר -- פתיח לפעילות חינוכית ערכית