De republiek

Carl en Isabelle

Wat is de republiek der zeven verenigde Nederlanden?

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, Verenigde Provinciën of de Republiek was een land dat voor het grootste deel op de plaats ligt van het huidige Nederland De Republiek is in 1588 ontstaan tijdens de Tachtig jarige oorlog en eindigde in 1795 tijdens de Bataafse Revolutie.

Wat is de unie van Utrecht?

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, verenigde provincieën of de Republiek was een land dat voor het grootste deel op de plaats ligt van het huidige Nederlanden De Republiek is in 1588 ontstaan tijdens de Tachtig jarige oorlog en eindigde in 1795 tijdens de Bataafse Revolutie

Wat is een stadhouder?

Oorspronkelijk was de stadhouder een edelman die namens de landheer bij diens afwezigheid in één of meerdere gewesten voor hem het gezag uitoefende. Eerst kwam dit alleen bij uitzondering voor, maar het Bourgondische Huis verwierf in de vijftiende eeuw steeds meer grondgebied en kreeg wegens die uitgebreidheid behoefte aan permanente plaatsvervangers.

Wie was Philip ii

Hij was heerser van het grootste koloniale rijk in de 16e eeuw, dat in 1580 bovendien Portugal annexeerde, destijds de enige andere koloniale mogendheid.
Big image

Wie waren de stadshouders?

Maurits,

prins Johan,

Willem Friso,