שיעור מתוקשב בנושא היווצרות היקום

שיעור ראשון של היחידה

שאלה : העולם נברא לפני 6000 שנים האמנם?

איך הכול התחיל ?

" בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ: והארץ הייתה תוהו ובהו וחושך על פני תהום ורוח אלוהים מרחפת על פני המים: ויאמר אלוהים יהי מאורות ברקיע השמים להבדיל בין היום ובין הלילה והיו למאורות ברקיע השמים להאיר על הארץ ויהי כן: ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטן לממשלת הלילה ואת הכוכבים: "

בראשית פרק א'

לאחר שקראתם ושמעתם את סיפור בריאת העולם המקראי פתחו את הקישור המצורף וצפו בסרטון המתאר את היווצרות היקום לפי התיאוריה המדעית המכונה: "המפץ הגדול".

ענו על השאלות:

  • כיצד מתואר כדור הארץ בסרטון?

  • מאלו יסודות הוא מורכב?

  • מאלו יסודות מורכבת השמש? ולאיזה טמפ' היא מגיעה?

  • השמש היא חלק ממערכת השמש. מהי מערכת השמש? ואיזה כוכבי לכת מרכיבים אותה?

  • מהן הגלקסיות ?

  • ציינו שם של גלקסיה המצויין בסרטון .

  • הסבירו כיצד נוצר היקום לפי תיאוריית המפץ הגדול. (מה קרה שם?)

היקום והמפץ הגדול

ערכו השווה בין שתי התיאוריות המדעית והמקראית. במה דומות או שונות התיאוריות זו וזו

קראו את המאמר בקישור המצורף לצורך ההשוואה.

שאלות

הסבירו כיצד המדענים מסבירים את התיאוריה של היווצרות היקום.

אלו קווים משותפים יש ב"סיפור בריאת העולם" ובתיאוריית "המפץ הגדול"? (דברים דומים)

הכינו פלייר או מצגת ובהם תסכמו את מסקנותיכם.