Case 1

Degene die je wil zien, krijg je nooit te zien

Ian

Ian let niet goed op, is rumoerig en is vaak erg moe.

De leerkracht had graag een gesprek met de ouders, maar op het oudercontact komen ze niet opdagen.

Hoe komt dit?

Big image

Thuissituatie is niet gekend bij Ian


 • Traditioneel gezin, realiteit vaak anders
 • Financiële problemen
 • Opvoedingsproblemen
Big image

Waarom komen de ouders niet?

Dit kan veel verschillende oorzaken hebben:

 • Schamen ten opzichte van de andere ouders
 • Bang voor resultaten van de kinderen
 • Taalbarrière
 • Negatieve ervaringen uit eigen schoolcarrière
 • Niet vertrouwd met participatie
 • Onzekerheid om kind te ondersteunen in schoolloopbaan

En wat nu?

Blijven inspanningen doen om de communicatie te verbeteren!

Big image

Alles begint bij een grondhouding

 • Positieve ingesteldheid
 • Luisterbereidheid
 • Openheid
 • Reflectie
 • Continuïteit en diversiteit in contacten

Aandachtspunten voor een goede communicatie

funny bad misunderstanding
 • Positieve benadering
 • inlevingsvermogen
 • Ouders mondeling aanspreken
 • behandel ouders als volwaardige gesprekspartners
 • Vroegtijdig communiceren bij problemen
 • betrek de ouders steeds
 • let op je taal
 • leer omgaan met emotionele reacties uit een andere leefwereld
 • investeer in ouderbetrokkenheid
Big image

Informele contacten en een een waaier aan communicatievormen

Suggesties van communicatievormen:

 • Investeer in schoolpoortcontacten
 • telefoneer eens
 • netwerken met andere ouders
 • hanteer een heen en weer schriftje
 • stuur eens een e-mail of sms