Defence for childeren

kinderrechten

Over Defence for childeren

Defence for Childeren bevorderd kinderrechten voor kinderen in Nederland en daarbuiten op basis van het VN kinderrechtenverdrag. Defence for childeren doet dit door middel van individuele rechtshulp, studie en onderzoek, lobby en beleids beïnvloeding, training en scholing en door actie te voeren.
Big image

Organisatie


Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Defence for Children bevordert kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag. Daadwerkelijke versterking van kinderrechten kan alleen gerealiseerd worden als de rechten van kinderen vastgelegd zijn in wet- en regelgeving en er continu toezicht plaatsvindt op de naleving ervan. Defence for Children gebruikt het VN-Kinderrechtenverdrag en alle daaruit voortvloeiende jurisprudentie en andere internationale verdragen als uitgangspunt om kinderrechten geïmplementeerd te krijgen en de naleving te monitoren.

Defence for Children doet dit door onderzoek, advisering, informatievoorziening, scholing en actie. Bij Defence for Children staat het kind centraal en komen de belangen van kinderen op de eerste plaats. In die zin is Defence for Children in de eerste plaats belangenbehartiger van kinderrechten. Dit krijgt mede vorm in de participatie van kinderen en jongeren in het werk van Defence for Children.


In Nederland vormen Defence for Children en ECPAT één organisatie. ECPAT is een netwerk van organisaties in 74 landen en voert wereldwijd campagne tegen seksuele uitbuiting van kinderen.

Big image

Hoe kunt u Defence for childeren steunen?

Kinderen zijn niet altijd in staat om op te komen voor hun eigen rechten. Als u vindt dat Defence for Children moet opkomen voor kwetsbare en mishandelde kinderen, of kinderen in gevaar, steun dan Defence for childeren nationale en internationale werk in de strijd tegen kinderrechtenschendingen.
Uw gift is cruciaal om het werk mogelijk te maken.
Big image

Nieuwe jeugdwet

De Tweede Kamer wil een nieuwe Jeugdwet. Ze willen dat de wet op een aantal punten wordt aangepast. Zo stuit onder meer het kabinetsvoornemen om kinderen zonder tussenkomst van de rechter uit huis te plaatsen op veel kritiek.

Het kabinet wil één grote wet maken waarin alles rond jeugdproblematiek wordt geregeld. Het is de bedoeling dat elk probleemgezin straks één begeleider krijgt die alle hulp coördineert. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Minderjarigen met ernstige opgroei- en opvoedproblemen kunnen vanaf 1 juli 2015 zonder directe tussenkomst van de kinderrechter worden opgenomen in een gesloten jeugdzorginstelling, op basis van een eerder door de rechter afgegeven voorwaardelijke machtiging gesloten jeugdzorg.


Rechter buitenspel

Hoogleraar Jeugdrecht Marielle Bruning van de Universiteit Leiden waarschuwt in de Telegraaf dat de rechter helemaal buitenspel wordt gezet wanneer gemeentes en instellingen een kind uit huis willen plaatsen. "Het is wenselijk dat de kinderrechter zich niet alleen kan uitspreken over of iemand uit huis wordt gehaald, maar ook waar een kind geplaatst moet worden, zoals een pleeggezin, een instelling of kamertraining."


Ongelijke behandeling

Defence for Children staat in principe positief tegenover het idee om zorg dichter bij kinderen en ouders te brengen. "Maar, zoals de wet nu in elkaar steekt, werkt deze ongelijke behandeling in de hand", stelt de belangenorganisatie. "Belangrijkste punten hierbij zijn: kinderen zonder verblijfsvergunning worden gediscrimineerd door hen uit te sluiten van zorg; de wet werkt ongelijke behandeling in de hand van bijvoorbeeld kinderen met een psychische stoornis; de wet kan tot gevolg hebben dat een kind in de ene gemeente anders wordt behandeld dan een kind in de andere gemeente, terwijl zij in dezelfde situatie verkeren."


Op dit moment is de Jeugdwet onvoldoende in lijn met het VN-Kinderrechtenverdrag en werkt deze zelfs discriminatie van kinderen in de hand. Defence for Children roept de Tweede Kamer op om de wet op deze punten aan te passen. Defence for Children heeft jaren uitgekeken naar een Wet die de zorg voor kinderen dichter bij huis zou brengen, maar dit wetgevingsproces is onzorgvuldig en gaat veel te snel. Deze wet is heel belangrijk voor kinderen in Nederland. Het belang van kinderen moet voorop staan.

Mening

Ik vind Defence for Children een goede organisatie die zeker moet blijven, want ze komen op voor de rechten van kinderen. Vaak worden kinderen niet gehoord en niet serieus genomen. Dat Defence for Children het belang van de kinderen voorop stelt vind ik goed. Ook willen ze ouders en kinderen dicht bij elkaar brengen.


De nieuwe jeugdwet

Ik vind de nieuwe jeugdwet niet zo goed. Ze werken de discriminatie zelf in de hand omdat ze verschil maken tussen Nederlandse kinderen en kinderen zonder verblijfsvergunning, zo werken ze zelf discriminatie in de hand. Ook dat er geen rechter meer aan te pas hoeft te komen om kinderen uit huis te plaatsen vind ik nergens op slaan. Het komt er voor mij op neer dat kinderen gewoon uit huis worden geplaatst zonder dat ze het er met de kinderen over hebben. Ik vind ook dat ze wel meer moeite mogen steken in een goed huis voor de kinderen vinden. Dat is net zoals dat kinderen zomaar in een gesloten jeugdinstelling worden geplaats zonder dat er een rechter mee bepaald. Wat ik wel goed vind is dat ze per gezin één begeleider hebben, zo leer je de mensen kennen, en zijn het niet telkens verschillende personen die zich er mee bemoeien. Maar ze kunnen wel even naar bepaalde punten kijken/aanpassen voordat ze zo'n wet invoeren.

Big image