המאבק להקמת המדינה

מפות החלוקה

1. הצג שני שינויים בין שתי המפות שלפניך. כתוב את המשמעות לגבי היהודים והערבים בעקבות השינויים אלו.

2. ציין בכל אחת מהמפות שתי בעיות בטחוניות וישוביות שיכולות להיווצר למדינה היהודית עם תקום על פי המפות האלו.

3. על פי החומר שלמדת, מדוע היהודים הסכימו לקבל את מפת החלוקה של1947 ונחלקו בדעתם בקשר למפת החלוקה של ועדת פיל הבא לדבריך שני הסברים.

ההצבעה באום

צפו בסרטון שלפניכם

כ"ט בנובמבר מנקודת מבטו של ילד